Nepasiduokite pesimizmui – policijos darbas vis tiek turės būti padarytas

2018-07-31

Lietuvos profesinė sąjunga “Sandrauga” atstovaudama ir gindama Lietuvos policijos sistemos pareigūnų teises ir interesus siekia užtikrinti tinkamas darbo, fb-sv436485_0ekonomines ir socialines garantijas, kolektyvinių sutarčių ir susitarimų tinkamą įgyvendinimą. LPS „Sandrauga“ gavo informaciją, kad LR Policijos departamentas nusprendė nuo 2018 m. rugsėjo 1 dienos visiems policijos pareigūnams įvesti suminę darbo laiko apskaitą. Savo sprendimą departamentas aiškina tuo, kad siekia užtikrinti teisingumą darbuotojų tarpe ir kviečia susitelkti bei nepasiduoti pesimizmui.

LPS ,,Sandrauga“ itin kritiškai vertina destrukcinį, konfliktą užprogramuojantį vadovavimą ir mano, kad sprendimų ieškojimas pirmiausia yra Vidaus reikalų ministerijos, Policijos Departamento pareiga, o ne policijos apskričių vadovų atsakomybė. Be kitą ko užsimenama, kad vadovai, kurie nesugebės rasti sprendimų taikant suminę darbo laiko apskaitą, ar jų net neieškos, bus vertinami individualiai. Kadangi departamentas mano, kad nėra įpareigotas vesti konsultavimo ir informavimo procedūrų su  LPS ,,Sandrauga“, primename, kad  LPS „Sandrauga“ yra viena iš didžiausių šalyje profesinių sąjungų, atitinkančių ne tik nacionalinius, bet ir ES keliamus reikalavimus, taip pat yra Lietuvos Respublikos Trišalės Tarybos narė. LPS „Sandrauga“ negali priversti Departamento vadovų konsultuotis ir įvesti informavimo procedūrų. Kadangi LPS „Sandrauga“ neturi galimybės tiesiogiai argumentuoti derybose, savo poziciją pateikiame viešu būdu.

Dėl suminės darbo laiko apskaitos taikymo

Akcentuotina, jog suminės darbo laiko apskaitos įvedimas, teisiškai nepagrįstas. Vadovaujantis LR vidaus tarnybos statuto 37 straipsnio 3 dalimi, suminė darbo laiko apskaita gali būti taikoma pareigūnams, kai tenkinamos visos šios sąlygos: 1) pareigūnas eina pareigas, kurios įrašytos į vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo patvirtintą sąrašą konkrečių pareigybių, kurias einantys pareigūnai dirba pamainomis ir kurioms taikoma suminė darbo laiko apskaita; 2) pareigūnas dirba ne ilgesnėmis kaip 24 valandų trukmės pamainomis. Nesant bent vienos iš aukščiau nurodytų sąlygų, suminės darbo laiko apskaitos įvedimas – negalimas. Be kitą ko, nenurodomos faktinės  aplinkybės, dėl kurių nebūtų galimybės sudaryti darbo grafikų bei organizuoti darbą pamainomis. Siekis įvesti suminę darbo laiko apskaitą nėra pagrįstas neišvengiamu būtinumu.

Dėl apmokėjimo už atliekamą darbą.

LR Valstybės tarnybos įstatymo 261 straipsnio 2 dalis ir 3 dalis nustato, kad „už darbą švenčių dieną, pagal grafiką mokama ne mažiau kaip dvigubai, o už nakties ir viršvalandinį darbą – mokama ne mažiau kaip pusantro valstybės tarnautojo pareiginės algos su jam nustatytais priedais dydžio. Tuo tarpu suminės darbo laiko apskaitos įvedimas akivaizdžiai pablogins pareigūnų socialinę ir ekonominę padėtį, kadangi pareigūnų išdirbti viršvalandžiai dirbtinai bus išlyginami per apskaitinį laikotarpį, tokiu būdu jų neapmokant, nors atliekamo darbo mastas nesumažės. Tuo būdu departamento interpretacijos, kad Policijos darbas „turės būti padarytas“, nors už jį nebus tinkamai atlyginta, neatlaiko kritikos ir įteisina posakį: „Viršininkas niekada neklysta“.

Dėl suminės darbo apskaitos daromos įtakos pareigūnų sveikatai

Europos parlamento ir Europos sąjungos taryba, realizuodama būtinybę detaliau reglamentuoti darbą esant suminei darbo laiko apskaitai, atkreipia dėmesį į daromą neigiamą įtaką  darbuotojų sveikatai, normaliems šeimos santykiams. Užkertant kelią darbdavio savivalei priimtos tokios direktyvos (2003 m.  lapkričio 4 d. Europos parlamento ir  Tarybos direktyva „Dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų 2003/88/EB, Europos Tarybos direktyva 1989 m. birželio 12 d. 89/39/391/EB „Dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatai gerinti //OL L 191, 1989 m. birželio 12 d.). Direktyvoje 2003/88/EB imperatyviai numatyta, jog: ”Reikia riboti naktinio darbo, įskaitant viršvalandžius, trukmę ir nustatyti, kad darbdaviai, kurių darbuotojai reguliariai dirba naktinėje pamainoje, praneštų šią informaciją kompetentingosioms institucijoms”. Minėta nuostata pagrįstai leidžia daryti išvadą, jog viršvalandinis bei naktis darbas – kenksmingas sveikatai. Pakartotinai pažymime, jog kaip  jau buvo nurodyta, policijos pareigūnų atliekamo darbo laiko trukmė nesumažės, o galimai padidės, tačiau ji bus dirbtinai išdėstoma per suminės darbo laiko apskaitos laikotarpį, tokiu būdu pabloginant pareigūnų sveikatos būklę bei socialinę gerovę, turės neigiamos įtakos šeimyniniams santykiams ir gyvenimo kokybei.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, vadovaujantis teisingumo, protingumo principais LR Darbo kodekso 165 straipsnio 3, 4 dalimis, 169 straipsnio 3 dalimi, taip pat LR vidaus tarnybos statuto 37 straipsnio 3 dalimi darytina  išvada, kad suminės darbo laiko apskaitos įvedimas, kai nėra neišvengiamo būtinumo, ne tik pažeidžia pareigūnų Konstitucijoje įtvirtintą teisę į teisingą apmokėjimą už darbą, teisėtus jų lūkesčius, bet ir akivaizdžiai diskredituoja teisingumą, vienareikšmiškai sukelia destrukciją, nepasitenkinimą policijos bendruomenėje.

Demokratiją saugančiose šalyse, esant sudėtingesnei finansinei ar kitai situacijai darbdaviai su darbuotojų atstovais ieško ir randa bendras pozicijas minimaliai tenkinančius sprendimus, prisiima įsipareigojimus, kad  pagerėjus situacijai tinkamai bus atlyginta už darbą. Šių šalių vadovai vertina teisingumą kaip visa ko pagrindą, skatina lojalumą, pasiaukojimą, ypatingai puoselėja ilgą darbo stažą turinčius darbuotojus.

Visa kita retorika su pagazdinimais, kad yra tik vienas teisingas kelias, viena tiesa ir tik vienas pasirinkimas veda į aiškias pasekmes. Tik ar jos turės įtakos mūsų visų saugumui – parodys ateitis…

 

 

Pirmininkas                                                       Kęstutis Juknis

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *