Teisininko komentaras: ką daryti, kai darbdavys nemoka atlyginimo daugiau kaip du mėnesius?

2018-09-07

Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ teisininkė į elektroninį paštą daug gauna klausimų, kuriuose prašoma paaiškinti, ką reikia daryti tokiu atveju, kaip darbdavys nemoka atlyginimo darbuotojui daugiau kaip du mėnesius bei kokie galimi kiti variantai derybose su darbdaviu? Pateikiame Jums išsamų atsakymą.

Broke

Darbo kodekso 50 str., 1 dalis teigia, kad darbuotojas turi teisę laikinai, t.y. iki 3 mėnesių, sustabdyti savo darbo sutarties vykdymą, jeigu darbdavys du ir daugiau mėnesių iš eilės nemoka viso darbuotojui priklausančio atlyginimo arba ilgiau kaip du mėnesius nevykdo kitų savo įsipareigojimų, kurie nustatyti darbo sutartyje, pavyzdžiui, darbo aplinkoje nesilaiko darbų saugos ir sveikatą reglamentuojančių darbo teisės normų. Žinoma, darbuotojas turi raštu, prieš 3 darbo dienas, įspėti apie tai darbdavį. Rašte, kuri pateiksite darbdaviui būtinai turi būti nurodyta nuo kada laikinai sustabdote darbo sutarties vykdymą, kuriam laikui jūs tai norite padaryti ir įvardinate pagrįstas priežastis, kodėl imatės tokių veiksmų. Darbdavys gavęs raštą, privalo per 3 darbo dienas įvykdyti savo visus įsipareigojimus, kitu atveju, darbuotojui belieka galimybė pasinaudoti DK nurodyta galimybę neeiti į darbą, t.y. esate tam tikrą laiką atleidžiamas nuo pareigos atlikti savo darbo funkciją darbovietėje. Rašte nurodytą sustabdytą darbo sutarties vykdymo laikotarpį, kaip nurodyta darbo kodekso 50 str. 3 dalyje, darbdavys darbuotojui turi mokėti ne mažesni kaip minimalų mėnesinį atlyginimą, už kiekvieną sustabdytą darbo sutarties vykdymo mėnesį.

pinigai-71207218

Darbo sutarties vykdymo sustabdymas pasibaigia kitą dieną, kai darbuotojas taip pat raštu atšaukia laikiną darbo sutarties vykdymo sustabdymą arba kai darbdavys visiškai įvykdo savo įsipareigojimus darbuotojui ir jį apie tai informuoja raštu, arba kai pasibaigia nustatytas 3 mėnesių sustabdymo terminas.

Norime įspėti, kad jeigu darbo sutarties pasirinksite maksimalų 3 mėnesių sustabdymo laikotarpį, pasibaigus šiam terminui, kitą dieną po termino pasibaigimo, turite ateiti į darbą, nes kitaip, pagal Darbo kodekso 58 str. 3 dalį, neatvykimas į darbą bus traktuojamas kaip šiurkštus darbo pareigų pažeidimas. Tokiu atveju, pagal 58 str. 1 dalį, darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį be įspėjimo ir nesumokėti išeitinės išmokos.

Žinoma, jeigu pasirinkote maksimalų laikotarpį, galite ir nelaukti 3 mėnesių darbo sutarties vykdymo sustabdymo laikotarpio pabaigos. Galite pasinaudoti teise nutraukti darbo sutartį dėl svarbių priežasčių. Kaip nurodo Darbo kodekso 56 str. 1 dalis, darbo sutartis gali būti nutraukta darbuotojo rašytiniu pareiškimu, apie tai įspėjant darbdavį ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas. Svarbe priežastį pareiškime įvardinkite, kaip „darbdavio nemokėjimą jums priklausančio darbo užmokesčio, daugiau kaip du mėnesius. Nutraukiant darbo sutartį tokiu būdu, remiantis DK 56 str, 2 dalimi, darbdavys privalo išmokėti darbuotojui dviejų jo vidutinio darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – vieno jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką.

Darbuotojai, kurie darbovietėse susidūria su tokiomis ar panašiomis problemomis turėtų burtis, jungtis į profesines sąjungas. Tada bendradarbiavimas ir kompromisų ieškojimas su darbdaviu būtų daug palankesnis ir skaidresnis. Taip pat norime priminti, kad LPS „Sandrauga“ yra vienintelė profesinė sąjunga Lietuvoje, kuri užtikrina visišką savo narių ir jų duomenų konfidencialumą.

LPS „Sandrauga“ teisininkė Inesa Jurčenko

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *