TEISININKO KOMENTARAS: kada galima dirbti nuotoliniu būdu ir kokias sąlygas darbdavys turi sudaryti darbuotojui?

2018-09-20

Į Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ teisininkus kreipėsi asmuo, kuris pateiravosi dėl galimybės dirbti savo darbą, bent iš dalies, nuotoliniu būdu, kadangi viena/s augina devynerių metų vaiką. Pateikiame išsamų atsakymą ir šiek tiek faktų, apie galimybę dirbti nuotoliniu būdu.remoteworking

Nors technologiškai sąlygos nuotoliniam darbui Lietuvoje atsirado prieš gerą dešimtmetį, o pagal interneto spartą pirmaujame pasaulyje, mūsų viešasis sektorius šioje srityje žengia tik pirmuosius žingsnius. Neseniai žiniasklaidoje pasirodžiusi publikacija nustebino, kad nuotolinio darbo sąlygomis šiuo metu naudojasi tik Vilniaus savivaldybės darbuotojai, o kituose miestuose „tokio poreikio nėra“.

Nuotolinis darbas yra darbo organizavimo forma arba darbo atlikimo būdas, kai darbuotojas jam priskirtas darbo funkcijas ar jų dalį su darbdaviu suderinta tvarka reguliariai atlieka nuotoliniu būdu – kai darbo funkcijos atliekamos šalių sutartoje ar darbuotojo pasirinktoje vietoje. Norint pradėti dirbti nuotoliniu būdu reikia pateikti prašymą arba susitarti su darbdaviu – šalių susitarimu.

mobile-workers

Darbo sutartimi šalys turi susitarti dėl darbo pobūdžio kylančių specifinių sąlygų: komunikavimo būdo, kompensacijų, darbo organizavimo ir kitų sąlygų. Darbdavys lokaliniuose aktuose taip pat turi nustatyti reikalavimus darbo vietai (taip pat ir saugos bei sveikatos), su kuriais darbuotojas turi būti supažindintyas pasirašytinai (nors ir jų laikymosi darbdavys negali užtikrinti, tačiau darbdavio pareiga supažindinti darbuotoją su reikalavimais išlieka), aprūpinimo darbo priemonėmis tvarką. Darbo laiko apskaitos taisykles.

Jeigu darbuotojas dirbdamas nuotoliniu būdu patiria papildomų išlaidų, susijusių su jo darbu, darbo priemonių įsigijimų, įsirengimu ir naudojimu, jos privalo būti kompensuotos. Kompensacijos dydį ir jos mokėjimo sąlygas darbo sutarties šalys nustato susitarimu. Darbdavys taip pat privalo sudaryti sąlygas nuotolinį darbą dirbantiems darbuotojams bendrauti ir bendradarbiauti su kitais darbdavio darbovietėje dirbančiais darbuotojais ir darbuotojų atstovais, gauti iš darbdavio visą reikiamą informaciją nesutrikdant nei savo nei kolegų darbo.

images

Nuotolinio darbo sąlyga yra būdas lanksčiau organizuoti didesnį socialinį aptingumą turinčių darbuotojų: nėsčiųjų, nesenai pagimdžiusių ar krūtimi maitinančių darbuotojų, auginančių vaiką iki trejų metų, ir darbuotojui, kurie vieni augina vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, darbą. Jeigu darbdavys neįrodo, kad toks darbo organizavimas jam sudaryti kliūtis tinkamai organizuoti darbą ar pareikalautų didelių sąnaudų, privalo sudaryti sąlygas aukščiau minimiems darbuotojams ne mažiau kaip penktadalį visos darbo laiko normos.

Nuotolinio darbo atveju darbuotojo dirbtas laikas apskaičiuojamas darbdavio nustatyta tvarka. Savo darbo laiką darbuotojas skirsto savo nuožiūra, nepažeisdamas maksimaliųjų darbo ir minimaliųjų poilsio laiko reikalavimų. Nuotolinio darbo įgyvendinimo tvarka neturi pažeisti darbuotojo asmens duomenų apsaugos ir jo teisės į privatų gyvenimą.

LPS „Sandrauga“ teisininkas S. Činikas

Taip pat straipsnį apie nuotolinį darbą skaitykite: https://www.vz.lt/vadyba/personalo-valdymas/2018/09/15/darbas-nuotoliniu-budu-trukdyti-gali-pasenusi-vadyba-nemokejimas-planuoti-ir-vertinti-rezultatus

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *