Streikas: ką svarbiausio reikėtų žinoti apie streiką?

2018-10-05

Streikas – tai profesinės sąjungos ar jų organizacijos organizuotas darbuotojų darbo nutraukimas, siekiant išspręsti kolektyvinį darbo ginčą dėl interesų arba užtikrinti nagrinėjant tokį ginčą pasiekto sprendimo vykdymą.

Protest People

Streiką galima skelbti tik įstatymų nustatytais atvejais. Kaip nurodo LR Darbo Kodeksas, streiką organizuoti galima:

1) kai ginčo komisija konstatuoja neišspręstą kolektyvinį darbo ginčą dėl interesų ar viena iš šalių pasitraukia iš derybų, ar darbdavys (darbdavių organizacija) nepaskiria narių į ginčo komisiją per išankstinį kolektyvinio darbo ginčo dėl interesų nagrinėjimą;

2) kai tarpininkas priima sprendimą konstatuoti neišspręstą ar iš dalies išspręstą kolektyvinį darbo ginčą dėl interesų;

3) kai darbdavys ar jų organizacija nevykdo darbo arbitražo sprendimo.

Pažymėtina, kad norint skelbti streiką, yra nustatyti tam tikri reikalavimai ir sąlygos, be kurių streikas negali būti paskelbtas. Darbdavio lygmens streikui skelbti įstatuose nustatyta tvarka turi būti gautas ne mažiau kaip ketvirtadalio profesinės sąjungos narių sutikimas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ne visais atvejais galimas streikas – LR DK pateikia aiškų sąrašą atvejų, kurias draudžiama tai daryti: streiko skelbimo teisė netaikoma greitosios medicinos pagalbos tarnybų darbuotojams ir kitiems darbuotojams, kurių teisę streikuoti riboja įstatymai. Taip pat streikai yra draudžiami stichinės nelaimės zonose, regionuose, kuriuose nustatyta tvarka paskelbta mobilizacija, karo, nepaprastoji padėtis, iki bus likviduojami stichinės nelaimės padariniai, paskelbta demobilizacija ar atšaukta karo, nepaprastoji padėtis. Galiojant kolektyvinei sutarčiai, draudžiama skelbti streiką dėl reikalavimų ar darbo sąlygų, reglamentuotų šioje sutartyje, jeigu jų laikomasi.

Paskelbti streiką gali ne kiekvienas norintis streikuoti – tokia teisė yra suteikta tik profesinei sąjungai ar jų organizacijai jų įstatuose nustatyta tvarka. Streikui vadovauja reikalavimus darbdaviui iškėlusio subjekto sudarytas streiko komitetas. Šis streiko komitetas kartu su darbdaviu privalo užtikrinti turto ir žmonių apsaugą.

Svarbu ir tai, kad niekas negali būti verčiamas dalyvauti ar atvirkščiai – nedalyvauti streike, toks sprendimas pasirenkamas laisva valia. Dalyvaujantiems darbuotojams darbo sutarties vykdymas sustabdomas išsaugant darbo stažą ir teisės aktų nustatyta tvarka teisę į socialinį draudimą. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad streiko metu nemokamas darbo užmokestis, kadangi streikuojantys darbuotojai atleidžiami nuo įsipareigojimų atlikti savo darbo funkcijas.

Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ teisininkė Laura Rudzevičiūtė

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *