Pakeistas kvalifikacinių reikalavimų mokytojams aprašas

2013-07-20

Pakeistas Kvalifikacinių reikalavimų mokytojams aprašas, kurio 16 punktas, nuo 2013-09-01 būtų neleidęs dirbti mokytojams, kurie yra nebaigę mokomojo dalyko atitinkančių programų. Švietimo ir mokslo ministro įsakymas įsigaliojo nuo liepos 10d. 16 punktas papildytas, o jo įsigaliojimas atidėtas iki 2014. rugsėjo 1d. Ministro įsakymą galite rasti ČIA.