Pasirašyti atleidimą išeiti iš darbo pasirodo galima bet kokios būklės

2018-11-03

Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ gavo neeilinį pagalbos prašymą iš Valstybės tarnautojo. Darbuotojas nori, kad profesinės sąjungos teisininkai padėtų kovoje su darbdaviu. Narys pagalbos kreipėsi dėl to, kad jam gulint ligoninėje, vadovo įgalioto asmens, buvo įteiktas pranešimas apie jo užimamos pareigybės numatytą panaikinimą.download

Savo ruoštu, darbdavys, numatydamas atitinkamos pareigybės panaikinimą, per laiko tarpą nuo pranešimo valstybės tarnautojui apie jo užimamos pareigybės numatomą panaikinimą įteikimo dienos iki pranešime nurodytos pareigybės panaikinimo datos privalėjo suteikti valstybės tarnautojui visą išsamią informaciją apie esamas laisvas pareigas, taip pat pareigas, kuria numatoma įsteigti vykdant su tokiu pareigybės panaikinimu sietiną struktūrinį arba kitokį atitinkamos institucijos reorganizavimą.

LPS „Sandrauga“ nagrinėjamu atveju neginčijamai nustatyta, kad per laiko tarpą kai darbuotojui buvo įtektas pranešimas iki nebuvo suteikta visa išsami aukščiau išvardinta informacija. Faktinės aplinkybės leidžia daryti vienareikšmišką išvadą, kad darbuotojo dalyvavimas jo užimamos pareigybės panaikinimo procese buvo visiškai eliminuotas, t.y. šiame procese darbuotojas objektyviai neturėjo galimybės nei pretenduoti į naujai steigiamas pareigybes, nei pateikti savo argumentus dėl tokios pretendavimo.

Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalies taikymo prasme buvo pažeistas šioje teisės normoje įtvirtintas teisėtų lūkesčių principas. Nutraukiant tarnybinius santykius šiuo atveju buvo visiškai nusižengta įstatymo nuostatoms. Pažymėtina, kad kai darbuotoja buvo ligoninėje, dėl savo psichologinės būklės negalėjo suorasti savo veiksmų. Akivaizdu jog esant tokios sveikatos būklės, darbuotojui buvo sudėtinga adekvačiai įvertinti jai pateikto pasiūlymo teisines pasekmės, todėl susitarimas nutraukti teisinius santykius yra neteisėtas.

Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ informacija

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *