Pasirašyta dar viena kolektyvinė sutartis

2018-12-21

2018 m. gruodžio 19 d. profesinė sąjunga „Sandrauga“ pasirašė dar vieną kolektyvinę sutartį. Profesinė sąjunga siekė pasirašti šią sutartį norint pagerinti įstaigos darbuotojų ekonomines, darbo ir socialine60928_84553_regular_shutterstock_136826249s sąlygas bei stiprinti socialinę partnerystę.

Taip pat užtikrinti efektyvų įstaigos darbuotojų darbą bei vystyti glaudų socialinį dialogą su profesinę sąjunga „Sandrauga“, siekiant išsikeltų įstaigos tikslų bei užtikrinant aukštesnį nei numatyta teisės aktų darbo sąlygų, darbuotojų teisių, darbuotojų darbo užmokesčio, socialinės rūpybos, darbų saugos, aukštos darbo kultūros lygį, palankias darbo ir kvalifikacijos kėlimo sąlygas, tokiu būdu skatinant darbuotojų aktyvų dalyvavimą sudarant sąlygas darniai įstaigos veiklai.

Viena svarbiausių nuostatų kolektyvinėje sutartyje – ligos (nedarbingumo) pašalpos. Pasirašytoje Kolektyvinėje sutartyje įrašyta nuostata, kuri teigia, kad „iš profesinės sąjungos lėšų, profesinės sąjungos nariams „Sandrauga“ gali būti apmokamas skirtumas (skiriant pašalpą), susidaręs laikino nedarbingumo metu, kuris atsiranda tarp išmokėtos ligos pašalpos ir vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio“.

Profesinė sąjunga „Sandrauga“ šiuo atveju pasiekė, kad įstaigoje esant mažiems atlyginimams, darbuotojams būtų papildomai skiriami pinigai už nedarbingumą. Džiaugiamės, kad bent pasirašius kolektyvinę sutartį darbuotojams bus sumažinti patiriami piniginiai nuostoliai.

Profesinės sąjungos „Sandrauga“ informacija

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.