Trišalės tarybos posėdis Užimtumo tarnyboje

2019-02-01

Vasario 1 d. (penktadienį) Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknis dalyvauja Trišalės tarybos posėdyje prie Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Trišalės tarybos veiklos tikslas – teikti siūlymus dėl Užimtumo tarnybos prioritetinių veiklos krypčių nustatymo,51007251_928165704056564_318377116674555904_n užimtumo didinimo programų rengimo tikslingumo, užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo, darbo rinkos paslaugų teikimo ir veiklos efektyvumo didinimo.

Trišalė taryba svarstys ir teiks pasiūlymus dėl:

 • Gyventojų užimtumo ir darbo rinkos būklės klausimų problemos sprendimo;
 • Lėšų, reikalingų užimtumo rėmimo priemonėms ir darbo rinkos paslaugoms finansuoti poreikio;
 • Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinomo tobulinimo ir efektyvumo didinimo;
 • Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo;
 • Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų finansavimo;
 • Dvišalės ir trišalės partnerystės galimybių, sprendžiant socialines, ekonomines ir užimtumo problemas, socialinės partnerystės vystymo;
 • Teisės aktų, reglamentuojančių užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimą, tobulinimo;
 • Veiklos ataskaitų ir veiklos tobulinimo;
 • Darbo paklausos ir paiūlos suderinamumo;
 • Grupės darbuotojų atleidimo padarinių švelninimo priemonių taikymo.

Užimtumo didinimo programa. Strateginis programos tikslas:

Pasiekti kuo didesnį gyventojų užimtumą, kad kiekvienas gyventojas galėtų rasti turimą kvalifikaciją atitinkantį darbą ir užsitikrinti tinkamą pragyvenimo lygį.

Užimtumo Didinimo Programos pilotinio modelio tikslai:

 • palengvinti ilgą laiką nedirbusių asmenų perėjimą nuo nedarbo prie užimtumo darbo rinkoje;
 • suderinti užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų bei piniginės socialinės paramos teikimą, integruojant ilgą laiką nedirbusius asmenis į darbo rinką;
 • užtirinti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, teikiančių užimtumo skatinimo, motyvavimo paslaugas ir piniginę socialinę paramą nedirbantiems asmenims, veiklos koordinavimą ir skatinti jų bendradarbiavimą.

Užimtumo tarnybos informacija