Teisininko komentaras: darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva

2019-02-11

Kiek maksimaliai dienų reikia atidirbti iki atleidimo pagal įstatymą ir kaip tinkamai pateikti pareiškimą darbdaviui dėl išėjimo iš darbo? Pateikiame atsakymą. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių reglamentuojamas Darbo kodekso 55 straipsnyje. Neterminuota darbo sutartis ir terminuota darbo sutartis, sudaryta ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui, gali būti nutraukta darbuotojo rašytiniu pareiškimu, apie tai įspėjus darbdavį ne vėliau kaip prieš dvidešimt kalendorinių dienų. Teise__

Darbuotojas turi teisę atšaukti pareiškimą nutraukti darbo sutartį ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo padavimo dienos. Vėliau jis gali atšaukti pareiškimą tik su darbdavio sutikimu. Darbuotojo pareiškimas pabaigia darbo sutartį pasibaigus įspėjimo terminui ir darbdavys ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną privalo įforminti darbo sutarties pasibaigimą. Jei darbo sutarties paskutinę galiojimo dieną darbuotojas yra nedarbingas ar atostogauja, darbdavys vis tiek privalo įforminti darbo sutarties su darbuotoju pasibaigimą 20 dieną po pareiškimo įteikimo dienos, išskyrus atvejus, kai susitariama dėl ankstesnės atleidimo datos.

Taigi, darbuotojas gali bet kada savo iniciatyva nutraukti darbo sutartį (tiek terminuotą, tiek neterminuotą), jam tik būtina apie tai įspėti darbdavį raštu prieš 20 dienų. Pateikdamas įspėjimą, darbuotojas neprivalo nurodyti darbdaviui jokių sprendimo priežasčių.

Pažymime, kad trumpesni įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą darbuotojo iniciatyva terminai yra nustatyti atvejams, kai darbuotojas siekia nutraukti darbo sutartį bandomuoju laikotarpiu. Tokiu atveju darbdavį apie darbo sutarties nutraukimą reikia įspėti prieš tris darbo dienas (Darbo kodeksas 36 str. 4 d.). Laikinojo įdarbinimo sutartis gali būti nutraukta įspėjus laikinojo įdarbinimo įmonę ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas, tačiau Kolektyvinėje sutartyje, sudarytoje tarp laikinojo įdarbinimo įmonės ir jos darbuotojų, gali būti nustatytas ir kitoks įspėjimo terminas, bet jis negali būti ilgesnis kaip keturiolika kalendorinių dienų (Darbo kodeksas 80 str.). Pameistrystės darbo sutartis gali būti nutraukta prieš terminą pameistrio rašytiniu pareiškimu įspėjus darbdavį prieš penkias darbo dienas (Darbo kodeksas 84 str.).

Atkreipiame dėmesį, jog pareiškimas nutraukti darbo sutartį privalo būti rašytinis. Pareiškimą dėl atleidimo iš darbo darbuotojas gali pateikti darbdaviui (darbdavio atstovui) tiesiogiai, o nesant galimybės to padaryti (pvz., dėl darbuotojo nedarbingumo, darbuotojo ar darbdavio įgalioto asmens atostogų ir pan.), pareiškimas gali būti siunčiamas darbo sutarties šalių naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis (elektroniniu paštu, mobiliaisiais įrenginiais ir kita) su sąlyga, kad bus įmanoma nustatyti informacijos turinį, jos pateikėją, pateikimo faktą ir laiką, taip pat sudarytos protingos galimybės ją išsaugoti (Darbo kodeksas 25 str.).

Praktikoje toks prašymas dažniausiai siunčiamas el. paštu arba registruotu paštu darbdavio įmonės buveinės adresu. Kilus ginčui Jums gali tekti įrodyti, jog įspėjimas darbdaviui apie darbo sutarties nutraukimą buvo įteiktas tinkamai, dėl ko išsaugokite įrodymus, jog įspėjimas buvo įteiktas, t.y. įteikiant pareiškimą tiesiogiai darbdaviui ar jo atstovui pareikalaukite pasirašyti ant kopijos, jog pareiškimas gautas ir kada gautas, išsaugokite registruoto laiško išsiuntimo kvitą ir kt.).

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *