Europos profesinių sąjungų konfederacija (angl. ETUC) – „Už teisingą Europą darbuotojams“

2019-05-29

Globalizacija, ekonominės krizės ir taupymo poveikis, ekonomikos ir darbo rinkos pokyčiai dėl klimato kaitos krizės, skaitmeninimo ir automatizavimo poveikis, neigiamas poveikis darbuotojams ir profesinių sąjungų narių teisėms paliekant Europos socialinį modelį, socialinė nelygybė, migracijos srautų problema, kuri siejama su diskriminaciją ir išnaudojimų keliančių grėsmę žmogaus ir socialinėms teisėms bei vertybėms – visą tai ateityje kels didelį susirūpinimą dėl Europos dirbančių teisių.etuc

Profesinių sąjungų judėjimas atsakingas už demokratijos ir Europos socialinio modelio sklaidą, teisingoms ir lygioms gyvenimo ir darbo sąlygoms, įskaitant kokybiškai gyvenančią visuomenę, paslaugas ir švietimą. Šiuo metu Europos profesinių sąjungų konfederacija (angl. ETUC) sutelkusi dėmesį į naują, progresyvią ir tvarią ekonomikos politiką, darbo užmokesčio didinimo klausimą, užimtumo didinimą, kokybiškų darbo vietų kūrimą, darbo savaitės sumažinimą, dėl efektyvesnio darbo rezultato, darbuotojų teisių apsauga, socialinė apsauga, kolektyvinių derybų stiprinimas, plėsti darbuotojų dalyvavimą profesinėse sąjungose. Pasak ETUC generalinio sekretoriaus, tai geriausias būdas pagerinti profesinės sąjungos narių teises bei gyvenimo sąlygas ir taip formuoti pasaulio darbo ateitį. Profesinės sąjungos misija „Sąžiningesnę ir teisingesnę Europą darbuotojams“.

Europos profesinių sąjungų konfederacija pradeda veiksmų planą, skirtą atnaujintai Europos socialinei sutarčiai įgyvendinti (angl. Social Contract for Europe) ir sieks įgyvendinti ir derėtis su Europos nacionalinėmis institucijomis ir darbdavių organizacijomis, pasitelkiant pavyzdines iniciatyvas, įskaitant:

  • Socialinės pažangos modelis, suteikiantis darbuotojams, profesinėms sąjungoms ir socialiniams partneriams pagrindinį teisinį statusą, kuris turės būti įtraukiamas į sutartis ir įgyvendinamas pagal ES teisės aktus ir politiką;
  • Atnaujinti planą dėl didesnių viešųjų ir privačių investicijų į darbo vietos kokybiškumo gerinimą visuose ekonomikos sektoriuose ir srityse;
  • Socialinio dialogo skatinimas, investicijos į darbo vietas, tvarų jų augimą, sąžiningą ir progresyvią žmonių gerovę;
  • Kolektyvinių sutarčių stiprinimas, remiantis socialiniu dialogu;
  • Dvišalio ir trišalio dialogo stiprinimas nacionaliniu lygmeniu, pritaikant patobulintus teisės aktus, politiką, susitarimus ir finansavimo stiprinimą;
  • Dedamos pastangos siekiant lyčių lygybės darbe ir visuomenėje, darbo užmokesčio skirtumui sumažinti tarp lyčių: mažinant skirtumą tarp vyrų bei moterų atlyginimų;
  • Atitinkami veiksmai dėl klimato kaitos krizės, skaitmeninimo, automatizavimo ir globalizacijos, darbo vietų išlaikymo.

Parengta pagal ETUC informaciją (vertimas iš anglų kalbos)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *