Parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas

2013-08-12

Parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas, kuriame numatomi teisės aktų projektai, kuriuos Lietuvos Respublikos Vyriausybė siūlo įtraukti į Seimo trečiosios sesijos (rudens) darbų programą.

Projekte pateikiama informacija liečia ir vidaus reikalų sistemos, teisėsaugos pareigūnus bei kitus biudžetinių įstaigų darbuotojus ir jų darbo sąlygas.

 Į rudens sesijos darbų programą siūloma įtraukti šiuos projektus:

 1. Valstybės tarnybos įstatymo 4, 50, 51 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
  Aprūpinti valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas informacija, reikalinga personalo valdymo sprendimams priimti ir įteisinti atitinkamų duomenų kaupimą Valstybės tarnautojų registre, taip pat įteisinti tarnybinių pažymėjimų, suteikiančių galimybę pasirašyti dokumentus saugiu elektroniniu parašu, išdavimą ne tik valstybės tarnautojams, bet ir valstybės ir savivaldybių politikams, teisėjams, prokurorams, valstybės pareigūnams, statutiniams valstybės tarnautojams, profesinės karo tarnybos kariams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis
 1. Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas
  Stiprinti Europos Sąjungos išorės sienų apsaugą didinant Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos darbo efektyvumą, apibrėžti sąvokas ,,išorės siena“ ir ,,vidaus siena“, įstatymo lygmeniu reglamentuoti  asmenų, kertančių išorės Europos Sąjungos sienas valstybės sienos perėjimo punktuose pareigas, įtvirtinti asmenims pareigą pateikti prekes muitinės tikrinimui judančiose transporto priemonėse.  Siekiant atsisakyti nepagrįstų, neproporcingų ir perteklinių leidimų bei suvienodinti jų išdavimo sąlygas, projektu bus sudarytas pagrindas liberalizuoti atvykimo ir buvimo valstybės sienos apsaugos zonoje leidimų bei leidimų verstis ūkine, komercine ar kitokia veikla išdavimo tvarką
 1. Darbo kodekso 24, 99, 112, 144, 184, 202 ir 256 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
  Mažinti administracinę naštą verslui bei skatinti derybas tarp darbdavių ir darbuotojų dėl kolektyvinių sutarčių (įmonių, šakos ir teritorinių) pasirašymo, tobulinti teisinę bazę dėl darbo teisės subjektų atstovavimo
 1. Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2014 metais įstatymo projektas
  Nustatyti valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį 2014 metams.
 1. Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
  Nustatyti, kad Laikinojo įstatymo nuostatos nedarbo socialinio draudimo išmokų atžvilgiu galioja iki 2015 m. pabaigos. Siekiama įtvirtinti priemones, kurios leistų išvengti išorinių rizikos veiksnių, skatinančių Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto deficito augimą, ir užtikrintų savalaikį iš valstybės biudžeto mokamų periodinių išmokų mokėjimą
 1. Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas
  Nuo 2013 m. spalio 1 d. grąžinti (atkurti) iki 2009 m. gegužės 1 d. galiojusius ir laikinai (iki 2013 m. gruodžio 31 d.) sumažintus teisėjų ir valstybės tarnautojų (taip pat ir statutinių valstybės tarnautojų) pareiginių algų (atlyginimų) koeficientus ir priedų dydžius, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 1 d. nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatų, kuriomis nustatyti sumažinti valstybės tarnautojų ir teisėjų atlyginimai valstybėje susidarius itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
 1.   Priešgaisrinės saugos įstatymo 1, 2, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 18 straipsnių pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo nauju šeštuoju skyriumi įstatymo projektas, kuriuo siekiame reglamentuoti Lietuvos Respublikos savanoriškos ugniagesių veiklos pagrindus – savanorių ugniagesių rinktinių ir jų narių statusą ir jų veiklą; patikslinti Priešgaisrinės saugos įstatymo nuostatas, susijusias su gaisrų gesinimo organizavimu ir vadovavimu gaisro gesinimui; apibrėžti Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir savivaldybių priešgaisrinių  tarnybų veiklos organizavimo ir steigimo principus bei sumažinti ūkio subjektams administracinę naštą: nustatyti ne pareigą, o teisę Lietuvos Respublikoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovams Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento nustatyta tvarka deklaruoti objekto atitiktį priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems

 Su visu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektu galite susipažinti čia

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *