Profsąjungų rūmai – praeitis

1963m. Vilniuje ant Tauro kalno buvo pastatyti Respublikiniai profsąjungų rūmai. Daugiau nei pusę šimto metų gyvavusių profsąjungų rūmų greitu metu nebeliks. Šiuo metu jau pradėti pastato griovimo darbai. Statinį žadama nugriauti iki šių metų pabaigos. Tačiau Vilniaus miesto savivaldybė įsipareigojo išsaugoti vertingus A. Stoškaus vitražus ir perduoti juos Nacionaliniam dailės muziejui. Vyriausybė profsąjungų rūmų griovimo darbams skyrė 1,8mln. eurų. Buvusius profsąjungų rūmus žmonės siejo su kultūriniais renginiais, laisvalaikiu ir kūrybiniu gyvenimu. Būtina prisiminti, kad profsąjungų rūmai jau yra griaunami ilgą laikotarpį. Dar prieš gerą dešimtmetį, profsąjungų rūmai buvo padegti. Šiuo metu įprasta griauti sovietmečio laikų paminklus, kartais atrodo norint užmiršti šį Lietuvos Respublikos laikotarpį.

10jpg-82469385

Lietuvoje profesinės sąjungos kaip ir profsąjungų rūmai dažnai yra laikomi sovietmečio palikimu. Tačiau, pačios profsąjungos Lietuvoje pradėtos steigti po nepriklausomybės paskelbimo -1918 metais. 1920 metais Lietuvoje įvyko profesinių sąjungų kongresas, kuris atstovavo 40000 organizuotų narių. 1926 metais profesinių sąjungų biuras jau vienijo 16ka organizacijų, taip pat pradėjo leisti laikraščius „Profesinės žinios“, „Darbininkų žodis“ ir profesinių sąjungų opozicijai atstovavo laikraštis „Lietuvos žinios“.

Tarpukariu profesinių sąjungų veiklą buvo įvairiausiais būdais suvaržoma. Po 1926m. perversmo Lietuvos darbininkų priespauda smarkiai išaugo. 1936m.  neapsikentus darbdavių priespaudos prasidėjo masinės manifestacijos, kurios peraugo į visuotinį streiką Kaune 1936m. gegužės 18-19ta dienomis. Po šių įvykių profsąjungų veikla buvo visiškai uždrausta. Nors 1940m. laisvosios profsąjungos atsikūrė, tačiau atėjus sovietmečiui buvo perimtos komunistų partijos ir suvalstybintos.

Prasidėjus tautiniam atgimimui prie „Sąjūdžio“ įsisteigė klubas „Labora“, kuris generavo profsąjungų atsinaujinimo idėjas. 1989m. buvo įsteigtas Lietuvos darbininkų sąjunga, vėliau – 1990m. įvyko Lietuvos profesinių sąjungų suvažiavimas, kurio metu LTRS profsąjungų tarybos organizacijų pagrindu buvo įkurta Lietuvos laisvųjų profesinių sąjungų konfederacija.

Vietoje profesinių sąjungų simboliu buvusių profsąjungų rūmų planuojama statyti Tautos namus – modernią Nacionalinę koncertų salę. Priimtu nutarimu statybos darbai prasidėtų po dviejų metų, pats pastatas būtų baigtas statyti 2023 metais. Koncertų salės projektavimo paslaugų ir statybos darbų bendras numatytas biudžetas yra 52 mln. eurų. Į galutinę sumą yra įtrauktos visos su objekto projektavimu, pastato statybomis bei įrengimu susijusios išlaidos, taip pat yra įtrauktos ir sklypo tvarkymo išlaidos.

Monika-Krilaviciene-2018-Vasara-Diena-Tauro-kalnas-Profsajungu-rumai-3-1024x683

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.