Triukšmo dėl skiepų šešėlyje – švietimo sistemos atstovai LR Vyriausybei turi ką pasakyti.

Šalyje užliejus naujoms, intensyvioms diskusijoms dėl privalomų skiepų nuo COVID – 19, niekur nedingsta ir kitos problemos, kurios vyravo iki pandemijos. Švietimiečius vis dar varžo neaiškios ir įstatymais neparemtos taisyklės, tačiau kompromiso ir laisvės sklandžiai vykdyti savo pareigą niekas nesuteikia. Šiai dienai, visi skanduoja apie privalomą švietimo įstaigų darbuotojų skiepijimą, tačiau jokių kitų galimų išlygų, alternatyvų ar būdų sėkmingai dirbti be skiepų – LR Vyriausybė nepateikia. Nors Seimas dirba jau 2 mėnesius, tačiau aiškaus ir sklandaus darbo plano vis dar nėra.

Šiandien 2021 m. Vasario 09 d. Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ buvo pakviesta prisijungti prie diskusijos su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ( ŠMSM )vadovybe. Šioje diskusijoje pagrindinis uždavinys aptarti, bei pateikti pasiūlymus LR Vyriausybės nuostatų programos įgyvendinimo plano klausimais. LPS „Sandrauga“ administracija, atsižvelgusi į savo narių, dirbančių švietimo sistemoje įžvalgas, bei jas susisteminusi, pateikė ŠMSM vadovybei pasiūlymus gerinti šios srities profesionalų darbo sąlygas.

LPS „Sandrauga“ šiame susitikime, pateikė įžvalgas dėl skaitmeninio švietimo transformacijos klausimo. Šiuo metu informacinių technologijų pamokos vyksta vieną kartą per savaitę, tačiau pandemija parodė, kad į šią technologiją verta atsigręžti ir padidinti informacinių technologijų pamokų skaičių. Taip pat, imlesniems ir žingeidiems mokiniams, konsultacijas ar kitą popamokinę veiklą vesti nuotoliniu būdų. Todėl vertėtų nustatyti bendras mokymosi gaires visoms įstaigoms.  Kalbant apie mokinius turinčius spec. poreikius, ugdymui reikia mokytojo pagalbininko jeigu klasėje yra daugiau nei vienas toks mokinys. Būtina pagreitinti vaikams spec. poreikių nustatymo tvarką, nes šiuo metu, ne visi tėveliai sutinka laukti eilėje apie pusę metų. Taip pat įrengti specialiąsias mokyklas, raidos sutrikimų turintiems mokiniams, kurių ugdymo planai būtų sudaryti pagal individualius gebėjimus ir poreikius.

Šiuo metu dėl ne itin patrauklių darbo sąlygų, jaunų žmonių, kurie renkasi pedagogo profesiją mažėja, o tuo tarpu daugelis jau esamų pedagogų išeina sulaukę pensinio amžiaus. Todėl būtina sudaryti patrauklesnes darbo sąlygas. Tai padaryti galima skaidrinant ir suvienodinant etatinio apmokėjimo sistemą visose mokyklose, panaikinti darbo užmokesčio koeficientų „žirkles“ ir aiškiai reglamentuoti priedų, bei atliekamų užduočių viršijančių privalomas, santykio sistemą.“ Pastabas pristatė – Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ Pirmininkas Kęstutis Juknis.

UntitledReikalinga paruošti atskirus pedagogus, kurie būtų atsakingi už moksleivių (paauglių) lytinį švietimą, finansinį raštingumą, emocinį intelektą. Išskirti šiuos dalykus, kaip atskiras disciplinas ir neperkrauti jau esamų pedagogų su integruotų dalykų mokymu. Daugelis mokytojų siūlo skaidyti klases į mažesnį skaičių mokinių, ypač pradinių klasių, kuriems pamokas veda vienas mokytojas.

Atsižvelgus į mokyklų būklę, mūsų šalyje pastatų ir patalpų renovacija ypač reikalinga. Todėl vietoj iracionalių švietimo centrų finansavimo, kurių paskirtis labiau kontroliuojanti nei suvaržanti mokytojus, skirti lėšų renovuoti mokyklas, taip sudarant saugesnes ir modernesnes sąlygas dirbti, bei mokytis.

Kaip matyti yra dar daug švietimo spragų, kurias reikia užpildyti. Vyriausybė, turi daugiau dėmesio kreipti į pačių pedagogų išsakytas nuomones, o ne koncentruotis ties savo įžvalgomis, kurios ne visada būna tikslingos ir atitinkančios realią padėtį.

Aut:   Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“

Teisininkė Ieva Dambrauskaitė