Darbo ginčų komisija 2020 metais priteisė net 9649922 Eurus iš nesąžiningų darbdavių

Šiandien įvyko Valstybinės Darbo Inspekcijos veiklos už 2020 metus pristatymas, kuriame dalyvavo Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ atstovaujama pirmininko Kęstučio Juknio. Buvo aptarti vykdyti darbo kontrolės rezultatai, elektroninio inspektavimo perspektyva, bei nauji tikslai išsikelti 2021 metams.

VDI  vadovas Jonas Gricius išreiškė nerimą dėl nuolat augančio darbo ginčų komisijos darbo krūvio, kuris apsunkiną teisingų sprendimų priėmimą. 2020 m. pasikeitė per visą DGK veiklos laikotarpį egzistavusi gautų prašymų didėjimo tendencija – prašymų gauta apie 7 proc. mažiau nei per 2019 m., tačiau net apie 42 proc. išaugo prašymuose keltų ir išnagrinėtų reikalavimų skaičius: 2019 m. buvo priimta sprendimų dėl 9582 reikalavimų, o 2020 m. – dėl 13644. Kaip įprasta, darbuotojai pateikė 95 proc. prašymų (6981), darbdaviai – tik 5 proc. (373). ​

heat-stressTai pat buvo atkreiptas dėmesys į nelegalaus darbo ir nedeklaruojamo darbo propagavimą. Tai silpnina mūsų valstybės ekonomiką. Bei vis dar jaučiamas vyrų ir moterų užimtumo, bei darbo užmokesčio disbalansas. Šių problemų sprendimui yra siūloma nauja elektroninio inspektavimo sistema. Tai elektroninių paslaugų darbdaviams sistema, kuri suteikia galimybę:

  • Teikti VDI privalomus pranešimus
  • Gauti atsakymus apie sėkmingai pateiktą informaciją ar klaidas
  • Realiu laiku matyti pateiktų duomenų apdorojimo būklę
  • Savanoriškai deklaruoti DSS ir DT aktų vykdymo būklę
  • Teikti privalomas temines ataskaitas dėl DSS ir DT aktų vykdymo įvertinimo (2021 m. – dėl PPĮ nuolatinės priežiūros)

VDI 2021 m. veiklos prioritetai:

  • Mažinti šešėlinę darbo rinką
  • Didinti visuomenės netoleranciją šešėliui
  • Užtikrinti darbo teisės pažeidimų prevenciją, kontrolę
  • Skatinti darbdavius užtikrinti saugią darbo aplinką
  • Tobulinti darbo ginčų komisijų veiklą

Visus šiuos siekius galime vertinti teigiamai, bet ar jie bus įgyvendinti aiškaus atsakymo nėra. Reikia siekti kuo geresnio bendradarbiavimo tarp VDI, DGK ir profsąjungų, nes kol kas tai yra tik teoriniai pamąstymai.

 

Aut: Lukas Žižys

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.