PROFSĄJUNGA, KAIP LAISVĖS SIMBOLIS, REIKALINGAS KIEKVIENAM DIRBANČIAJAM

AZ4X0698

Daug tautiečių darbuojasi Europos šalyse ir mato kokios stiprios, galingos yra profesinės sąjungos, ginančios ir atstovaujančios dirbančiuosius. Lietuvoje profesinės sąjungos šiandien taip pat būtų stiprios, jei ne verslo ir valdžios bendras veikimas prieš dirbančius žmones.

Prisiminkime 2016 metus ir liberalistinio darbo kodekso projekto stūmimą tuo metu  valdžioje buvusių socialdemokratų ir jų vado butkevičiaus.  2016 m. birželio- liepos mėnesiais Lietuvos profesinė sąjunga ,,Sandrauga“ protestavo prie Vyriausybės rūmų, kol ,,darbo kodekso projektas“ buvo grąžintas taisyti atgal į seimą.

Atėję į valdžią valstiečiai su skverneliu beatodairiškai puolė priiminėti ,,tragišką“ darbo kodeksą, ignoruodami profesinės sąjungos ,,Sandrauga“ pasiūlymus. Apmaudu, kad vergiškoms darbo kodekso nuostatoms pritarė tiek profsąjunga solidarumas, tiek profsąjungų konfederacija. Šios organizacijos linkusios išdavystes nutylėti. Faktai, parašai patvirtina, kad  jos pritarė buvusiam valstiečių- skvernelio daugumos absurdui. Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ atsisakė pasirašyti po vergišku darbo kodekso projektu.

Suminė darbo laiko apskaita,  konstitucijai prieštaraujantis teisingumo vykdymo suteikimas  darbo inspekcijos teritorinių skyrių vedėjams, streikų organizavimo sukaustymas, profsąjungų teisių, funkcijų susiaurinimas iki absurdo ir kitų akivaizdžiai Konstitucijai prieštaraujančių nuostatų įtvirtinimas dar kartą tik patvirtina faktą, kad didžiosios valstiečių, socialdemokratų, konservatorių partijos atstovavo ir atstovauja stambųjį kapitalą. Konservatorių partijos programoje, niekur nėra žodžio ,,profsąjunga“ ir tai rodo šios politinės organizacijos primityvumą istorijos atžvilgiu.

Esant tokiai situacijai turime pabandyti  suprasti, kodėl taip nuožmiai visos  seimo ,,daugumos“ ir net kai kurios savivaldybės kovoja prieš profsąjungas ?

Lietuvos profesinė sąjunga ,,Sandrauga“ ne formaliai, bet iš esmės, profesionaliai gina ir atstovauja dirbančiuosius visoje Lietuvoje.

Lietuvos profesinėje sąjungoje ,,Sandrauga“ yra daug įvairiausių profesijų dirbančiųjų, kurių interesai ginami ne tik individualiai, bet ir kolektyviai. Kai kuriose organizacijose pasirašytos Kolektyvinės sutartys ir žmonių darbas civilizuotas. Tačiau kai kuriose, nors ir savivaldybių įmonėse, vadovų supratimas apie profsąjungas yra likęs nuo sovietinių laikų, nes jie nežino istorijos.  Akivaizdu, kad tai nieko bendro su dirbančiųjų interesų gynyba ir atstovavimu neturi, tačiau stabdo žmonių supratimą, kad geresnės darbo sąlygos, didesnis darbo užmokestis priklauso nuo kolektyvinės jėgos, nuo kolektyvinio veikimo.  To bendrystės supratimo linkiu visiems ir atskirai kiekvienam. Kreipkitės į mus. Mūsų pareiga  buvo yra ir bus  ginti ir atstovauti  Jūsų interesus.

Lietuvos profesinės sąjungos ,,Sandrauga“ pirmininkas                           Kęstutis Juknis