eLPS ,,SANDRAUGA“ KREIPĖSI Į LR SEIMO VALDYBĄ

 

 

2012-09-12

LPS „Sandrauga“ jau anksčiau informavo visuomenę, kitas profesines sąjungas veikiančias vidaus reikalų sistemoje, dėl ydingų Policijos veiklos įstatymo projekto nuostatų, kuriomis apribojamos Konstitucinės žmogaus teisės ir laisvės. Minėto įstatymo projekto rengėjai jaučiasi tarsi Konstitucijos aiškintojai. Nesulaukusi įstatymo projekto rengėjų, bei kitų profsąjungų  reakcijos, LPS „Sandrauga“ kreipėsi į  LR Seimo valdybą susiklosčiusiai situacijai spręsti. Kreipimesi akcentavo, kad nacionaliniu mastu statutinių valstybės tarnautojų interesus atstovauja vos keletas profesinių sąjungų (jų darinių), viena kurių yra LPS „Sandrauga“. Dėl to, esant šiuolaikinėms informacijos perdavimo priemonėms, įstatymo projekto rengėjams ir kitoms institucijoms nesukelia sunkumų pateikti informaciją visoms nacionaliniu mastu veikiantiems darbuotojų atstovams ir užtikrinti ES direktyvomis įtvirtintą informavimo ir konsultavimo pareigą.

Kreipimesi į LR Seimo valdybą atkreipėme dėmesį, kad tinkamai informavus visus darbuotojų atstovus svarstant Policijos veiklos įstatymo projektą, 87 straipsnio 1 dalies redakcija „policijoje pareigūnų interesams ginti  gali veikti  tik viena profesinė sąjunga“ nebūtų atsiradusi įstatymo projekte, kaip visiškas teisinis, nihilistinis akibrokštas. Atkreipėme dėmesį, kad Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas ir keletas jį palaikiusių  seimo narių nesigilino į LR Konstitucijos 50 straipsnį, suformuotą Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo teismo praktiką, Europos teisės departamento 2012-06-06 Nr. XIP-4516 išvadą ir LR Seimo kanceliarijos Teisės departamento 2012 m. birželio 15 d. išvadą, kad projekte įbrukta nuostata ,, policijoje  pareigūnų interesams ginti  gali veikti  tik viena profesinė sąjunga“ akivaizdžiai prieštarauja LR Konstitucijos 50 straipsniui ir Europos sąjungos  pagrindinių teisių chartijos 12 straipsniui, TDO  konvencijai Nr. 87 ,,Dėl asociacijų laisves ir teises jungtis į organizacijas gynimo”.

Kreipimesi LR Seimo valdybos prašėme:

Išbraukti iš 2012 metų Seimo rudens sesijos darbų programos Policijos veiklos įstatymo projekto svarstymą ir paskirti darbo grupės posėdį.dėl šio konkretaus straipsnio redakcijos papildomo svarstymo.

 

Iš LR Seimo valdybos tikimės tinkamos reakcijos, kad dėl akivaizdaus LR Konstitucijos ignoravimo nebūsime priversti imtis kraštutinių priemonių dėl atskirų institucijų veiklos kreiptis į tarptautines darbo organizacijas ir tarptautinį darbo biurą. Pažymėtina, kad kitos profesinės sąjungos, besiskelbiančios pareigūnų gynėjais, savo pozicijos šiuo klausimu pareikšti neišdrįso.

Apie LR Seimo valdybos atsakymą į kreipimąsi informuosime papildomai.

 

 

Pirminikas   Kęstutis Juknis

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *