Socialinių reikalų ir darbo komitetas pasisako už nevyriausybinių organizacijų stiprinimą ir jų plėtrą

2013-12-05

Vakar Socialinių reikalų ir darbo komitetas po svarstymo pritarė komiteto partobulintam Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo projektui Nr. XIIP-493. Įstatymo projekto tikslas – reglamentuoti nevyriausybinių organizacijų plėtros politikos formavimą ir įgyvendinimą, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitas nevyriausybinių organizacijų veiklos sąlygas, skatinančias nevyriausybinių organizacijų plėtrą. Lietuvos Respublikos teisės aktų, kurie reglamentuotų nevyriausybinių organizacijų plėtros politikos formavimą ir įgyvendinimą bei apibrėžtų kitas įstatymo projektu siekiamas reglamentuoti sritis, šiuo metu nėra. Tai pat lyg šiol nebuvo apibrėžtos ir nevyriausybinių organizacijų sąvokos, kas siūloma padaryti Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo projekte.

Komitetas taip pat apsvarstė Vyriausybės teiktus Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 2, 4, 42, 43, 44, 45 straipsnių pakeitimo įstatymo, Darbo kodekso 281 ir 282 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektus, kuriems pritarta bendru sutarimu. Projektų tikslas – patikslinti nelaimingų atsitikimų darbe sąvoką, siekiant išvengti nevienodo sąvokos traktavimo Įstatyme ir Europos Komisijos reglamente, ir nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo teisinį reglamentavimą, siekiant nustatytų sąvokų bei procedūrų sistemiškumo ir nuoseklumo, visų įvykių, per kuriuos darbuotojas patiria žalą sveikatai, išsamaus ištyrimo ir prevencijos, suderinti Įstatymo taikymo sritį su Žvalgybos įstatymo nuostatomis.

Socialinių reikalų ir darbo komitetas pritarė Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIP-3765. Seimui priėmus šį įstatymo projektą, būtų užtikrinti pareigūnų ir karių teisėtų lūkesčių apsaugos ir pagarbos įgytoms teisėms, teisinio tikrumo ir proporcingumo konstituciniai principai bei amžiaus aspektu suvienodinta pareigūnų ir karių, pašalintų iš tarnybos dėl pačių kaltės, teisinė padėtis skiriant valstybinę pensiją. Įstatymo projekte numatyta, jog valstybinės pensijos gavimas bus siejamas su protingais laiko požiūriu terminais, t. y. 3 metai po atleidimo iš tarnybos. Šis terminas pasirinktas sistemiškai vertinant Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas dėl nepriekaištingos reputacijos.

 

BNS informacija

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *