Domeikavos gimnazijos darbuotojų netenkina vadovų veikla

20121-10-17

Tokia išvada  susidarė po antradienį  LPS ,,Sandrauga“ organizuoto susirinkimo Domeikavos gimnazijoje.

Trintis tarp administracijos ir mokytojų atsirado dėl naujų, vadovų sugalvotų,  taisyklių. Administracija pasiūlė  už švietimo darbuotojų atliktus papildomus darbus atlygį sumokėti tik tuomet, kai šie pateiks užsiimti ataskaitas bei prašymus. „Esame nepatenkinti, nes turėdami minimalų 18 kontaktinių valandų darbo krūvį ir negaudami atlygio už papildomus darbus, gavome  apie 200 litų sumažėjusį darbo užmokestį“ – kalbėjo gimnazijos profesinės sąjungos lyderė, matematikė Rita Česnauskienė. Akivaizdu, kad kiekvienas mokytojas privalo  savo darbus planuoti, dirbti metodinį darbą, ruoštis renginiams. Šie ir kiti papildomi darbai yra neatsiejami nuo mokinių mokinimo pamokose (kontaktinių valandų). Be to, papildomų darbo valandų galėtų skirti ir už mokinių darbų tikrinimą, nes dabar apmokama maždaug po 1 min. vienam mokiniui per savaitę!

Papildomos darbai  tarifikuojamos pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 9 d. įsakymą Nr. V-1102 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymo Nr. V-1315 ‘Dėl švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“:

„27.4. Mokytojams tarifikuojamos 0,5-3,5 valandos (nepriklausomai nuo kontaktinių valandų skaičiaus per savaitę) už šiuos darbus: darbų planavimą, renginių organizavimą, ruošimąsi renginiams, metodinę veiklą, projektų rengimą ir dalyvavimą projektinėje veikloje, už mokyklos veiklos įsivertinimą, informacinių komunikacinių technologijų diegimo koordinavimą, vadovavimą bendrabučiui, vadovavimą meno kolektyvui, turinčiam meninio pajėgumo kategoriją ir kitus darbus. Valandų skaičių, konkretų darbą ir laikotarpį, suderinęs su darbuotojų atstovais, nustato įstaigos vadovas.“

Po diskusijų nuspręsta  kolektyviai pateikti gimnazijos direktoriui reikalavimą apmokėti už įprastus, neatsiejamus nuo tiesioginių mokytojo pareigų  papildomus  darbus be atskirų darbuotojų prašymų, kurie yra pertekliniai ir žeminantys žmogaus orumą.

D.Beržinskas

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *