“Sandrauga” narys – “Sandrauga” patriotas

                   

2012-10-29

 

Šių metų spalio 26 dieną, „Metropolio“ viešbutyje, įvyko „Sandrauga“ konferencija, kurios metu be kitų klausimų, buvo svarstomi ir „Sandrauga“ įstatų pakeitimai.

Daugiausia diskusijų ir pasisakymų sulaukė siūlymas papildyti įstatus ir įvesti tokius dalykus kaip – sąžiningumo, garbingumo principai, bei „Sandrauga“ narių lojalumo nuostatos įtvirtinimas jos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

Daugelį dalyvių nustebino tai, kad kelių mažų organizacijų pirmininkai pasiūlė išbraukti iš įstatų pakeitimo projekto principų institutą. Pagal juos, lojalumo sąvoka suvaržytų jų žodžio laisvę,apribotų nuomonių įvairovę ir t.t. Garbingumo ir sąžiningumo principus palaikė skaitlingųjų, didžiųjų padalinių lyderiai, kurie nejaučia egzistencinio nerimo dėl ateities ir žmonių pasitikėjimo.

„Sandrauga“ pirmininkas, administracijos darbuotojai priminė, jog teisės principai yra reikalingi visų pirma visuomeninių santykių stabilumui palaikyti, t.y. principai turi būti suprantami kaip tie pagrindiniai pradai, kurias remiantis reguliuojami visuomeniniai santykiai.

„Sandrauga“ neabejoja, jog absoliuti dauguma jos narių yra sąžiningi, garbingi asmenys ir pritaria profesinės sąjungos tikslams, uždaviniams ir veiklai. Visgi, manytina, kad visų gyvenimo situacijų teisės normomis, įstatais ir pan. nesureguliuosi. Todėl „Sandrauga“ ir siūlo įtvirtinti savo įstatuose tam tikrus principus, kurie priešingai, nei teigė kai kurie konferencijos delegatai, įneš ne tik daugiau demokratiškumo dvasios, bet ir leis „Sandrauga“ veiklą organizuoti efektyviau ir skaidriau, iškilusias problemas sprendžiant vadovaujantis išimtinai Konferencijos patvirtintais įstatais, o ne vienašališkai priimtais sprendimais ne tik visos organizacijos, bet ir padalinių lygmenyje.

Kaip ir visi visuomeninių santykių dalyviai, taip ir „Sandrauga“ nariai turi plačias teises ir laisves ( pvz. būti atstovaujami visų instancijų ir kompetencijų teismuose ), tačiau nepamirština, jog savo teises ir laisves reikia įgyvendinti sąžiningai, savo veiksmais ( ar neveikimu ) nedaryti žalos kitiems asmenims, t.y. vadovautis nuostata, jog teisės ir pareigos visada eina kartu.

Visgi didžioji dauguma konferencijos delegatų pritarė įstatų pakeitimams ir po diskusijų buvo nutarta straipsnio redakciją patobulinti nustatant, kad nario veikla negali būti priešinga „Sandrauga“ tikslams ir uždaviniams.

„Sandrauga“ delegatai liko patenkinti konferencijoje išklausytu pranešimu – „Mokausi savaime ? Kaip, kada, kodėl?„ . Pranešimą skaitė, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto docentė, R. Alonderienė. Konferencijos dalyviai buvo aktyvūs ir noriai atsakinėjo į docentės klausimus.

Konferencijos dalyviai nuoširdžiai pažymėjo nusipelniusius profesinės sąjungos „Sandrauga“ narius. Padėkomis, asmeninėmis dovanomis buvo pagerbti Kauno apskr. VPK pareigūnė Renata Čepkauskienė bei Kauno Veršvų vidurinės mokyklos profesinės sąjungos ilgametė padalinio pirmininkė Liveta Paulauskaitė.

Konferencijos nutarimai, savalaikės įstatų pataisos, neabejotinai buvo reikalingos efektyvesnei narių bei darbuotojų interesų gynybai. Tiems, kurie  turi hobi tik deklaruoti ir postringauti ,,apie apvalių diskusijų stalus’, ,,abstrakčią pasaulinę praktiką“ bei filosofinį pliuralizmą palinkėkime suburti skaitlingus ir vieningus padalinius , pasirašyti kolektyvines sutartis, tapti tikrais lyderiais, o ne tuščiai statyti oro pilis debesyse.

Vienas žymiausių rusų tautos klasikų F.Dostojevskis yra pasakęs : ,, Jeigu siekdamas tikslo pakeliui pradėsi stabčioti ir mėtyti akmenis į kiekvieną lojantį šunį, tai tikslo niekad nepasieksi“ Paneigti iškilaus mąstytojo mintis, šiandien būtų labai sudėtinga.

 

Kastytis Žvelgaitis

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *