Sveikinimas artėjančių švenčių proga

2012-12-21

Mielieji,

Uždekime žvakes ir tyliai prisilieskim
Prie Švento Kūčių stalo vakare.
Be pykčio, be skriaudos
Su tyluma susėskim
Ir taip kaskart, kasdien ir visada.
Tesklinda šiluma
Ir į kasdienę būtį
Ateidami visi – savi ir svetimi,
Uždekime širdy po šventinę žvakutę,
Pasidalindami šviesa ir ugnimi.

Su artėjančiomis Šventomis Kalėdomis Jus bei Jūsų šeimos narius sveikina
Lietuvos profesinės sąjungos pirmininkas Kęstutis Juknis