2015-ųjų metų biudžetas – kaip bus padalinta socialinė dalis?

2014-11-27

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia, kad Vyriausybė pritarė patikslintam 2015 metų biudžetui, kurio socialine dalis bus orientuota į gyventojų pajamų augimą, socialinės atskirties mažinimą ir užimtumo skatinimą.

Naujajame biudžete numatoma skirti papildomas lėšas – 102 mln. Lt –  mažiausiai uždirbantiems biudžetinių įstaigų darbuotojams. Tikimasi, kad vidutiniškai 5 procentais išaugs atlyginimai dirbantiesiems bibliotekose, kultūros įstaigose, socialinės globos įstaigose ir kitose biudžetinėse įstaigose.

Socialinei paramai – „liūto dalis“

Apie 80 proc. 2015-ųjų metų biudžeto socialinės dalies bus skiriama socialinei paramai. Šios lėšos keliaus vaikų ir šalpos išmokoms, valstybinėms pensijoms ir kitoms socialinės paramos išmokoms, išmokoms iš Vaikų išlaikymo fondo, socialinei paramai mokiniams bei kitoms socialinės apsaugos srities specialiosioms tikslinėms dotacijoms savivaldybių biudžetams, socialinės globos įstaigoms išlaikyti bei būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms.

Kitąmet Savivaldybių biudžetams būsto šildymo išlaidų, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijoms mokėti  skirta beveik 175  mln. litų.

Taip pat, įvedama naujovė – nustatytas vienodas piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo modelis visose savivaldybėse. Ji reikš, kad sutaupytas lėšas savivaldybės galės panaudoti socialinėms reikmėms savo nuožiūra. Tikimasi, kad tokiu būdu sutaupytos lėšos bus panaudojamos tokioms reikmėms kaip papildomos pašalpos, socialiai remtinų žmonių pavežimas į darbą, socialinių paslaugų plėtra ir pan.

Siekiama įdarbinti apie 63 tūkstančius žmonių

Darbo politikai įgyvendinti numatoma skirti beveik 463 mln. litų. Valstybės biudžeto lėšos bei numatomos skirti lėšos iš Užimtumo fondo (100 mln. litų) bus skiriamos aktyviai darbo rinkos politikai finansuoti, socialinių įmonių subsidijavimui, taip pat naujų įdarbinimo formų bei aktyvių darbo rinkos priemonių įteisinimui.

2015 metais įgyvendinant tokias aktyvios darbo rinkos politikos priemones kaip: įdarbinimas subsidijuojant, darbo įgūdžių įgijimo rėmimas, viešieji darbai, darbo rotacija, darbo vietų steigimo subsidijavimas, savarankiško užimtumo rėmimas, vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimas, profesinis mokymas, bedarbių teritorinis judumas, kitąmet į aktyvias darbo rinkos politikos priemones ketinama įtraukti apie 63 tūkstančius žmonių.

Didesnis finansavimas bendruomenėms

Daugiau nei pernai lėšų skiriama ir vietos bendruomenių savivaldos programai įgyvendinti. Kaip aiškinama socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pranešime, „9 mln. litų bus padalinami savivaldybėms, kuriose pačios bendruomenės nutars, kur panaudoti lėšas: ar suremontuoti bendruomenės patalpas, įrengti vaikų žaidimo aikštelę, ar surengti sveikatinimo kursus, surengti bendruomenę buriančią šventę. Ši programa tęsis ir ateinančiais metais”.

Šeimoms bei vaikams ir jaunimui regionuose

2015 m. įvairioms iniciatyvoms, veikloms susijusioms su šeimos vertybių puoselėjimu numatyta skirti beveik 2 mln. litų.

Planuojama didinti finansavimą apie 250 vaikų dienos centrų rajonuose. Šiuose centruose socialinės rizikos šeimų vaikai įgauna įvairių socialinių įgūdžių, gauna nemokamą maitinimą, prižiūrimi auklėtojos ruošia pamokas, leidžia laisvalaikį, kuria rankdarbius, švenčia gimtadienius, mini įvairias šventes, važiuoja į ekskursijas, taip pat juose socialiniai darbuotojai po kelias valandas per savaitę dirba su šių vaikų tėvais.

Dar beveik 350 tūkstančių daugiau nei šiemet bus skirta jaunimo nevyriausybinių organizacijų projektams ir iniciatyvoms, užtikrinančioms didesnį jaunų žmonių įsitraukimą į jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą. Startuos specialiai regionų jaunimo iniciatyvoms remti skirta programa. Tam papildomai bus skirta 300 tūkst. litų – šios lėšos bus skirtos jaunimo iniciatyvoms regionuose, ypač kaimiškose vietovėse, skatinti.

Neįgaliųjų socialinei integracija

Atsižvelgdami į neįgaliųjų ir juos atstovaujančių organizacijų pageidavimus, neįgaliųjų socialinei integracijai papildomai numatyta 2,6 milijonai litų. Iš šių lėšų numatoma plėtoti paslaugų neįgaliesiems prieinamumą, didinti neįgaliųjų savarankiškumą, skatinti jų įsidarbinimo galimybes, aprūpinti neįgalius žmones techninės pagalbos priemonėmis ir pan.

Parengė Rūta Geležinė, remiantis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inf.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *