Priimtas 2015 metų valstybės biudžetas

2014-12-04

Vyriausybės kanceliarija skelbia, kad  Seime priimtas 2015 m. patobulintas biudžeto projektas, kuris kitąmet bus orientuotas į krašto saugumo didinimą, socialinių gyventojų poreikių tenkinimą, įsipareigojimų vykdymą bei ūkio augimo skatinimą.

Išskirtiniais 2015 m. biudžeto bruožais Vyriausybė laiko papildomas lėšas netikėtai atsiradusiems poreikiams: papildomi 400 milijonai litų yra skirti gynybos stiprinimui,  8,7 milijonai eurų – pieno gamintojams, siekiant kompensuoti praradimus dėl Rusijos taikomų sankcijų Lietuvai.

Taip pat, naujajame biudžete numatytos lėšos pensijų kompensacijoms, mažiausiai uždirbančių biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų atlyginimų didinimui, nuo liepos 1 d. minimalios mėnesinės algos didinimui iki 325 eurų.

Iš viso, 2015 m. valstybės biudžeto pajamos sudarys 7 974,4 mln. eurų. Tuo tarpu lėšos, skiriamos įvairioms išlaidoms ir turto įsigijimui, sudarys – 8 316,8 mln. eurų, t.y. biudžeto išlaidos pajamas viršys 342,4 mln. eurų.

2015 m. numatyti asignavimai*:

 • Aplinkos ministerijai– per 333,9 mln. eurų;
 • Energetikos ministerijai – beveik 101,5 mln. eurų;
 • Finansų ministerijai – beveik 1 mlrd. 354 mln. eurų (iš jų Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervas sudarys 1 mln. 448 tūkst. eurų; asignavimai tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų maldos namams atstatyti ir kitoms reikmėms – per 637 tūkst. eurų);
 • Krašto apsaugos ministerijai – per 425 mln. eurų;
 • Kultūros ministerijai – daugiau nei 109 mln. eurų;
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai – per 985,5 mln. eurų;
 • Susisiekimo ministerijai – per 805 mln. eurų;
 • Sveikatos apsaugos ministerijai – beveik 562 mln. eurų;
 • Švietimo ir mokslo ministerija – beveik 989 mln. eurų;
 • Teisingumo ministerijai – per 96 mln. eurų;
 • Ūkio ministerijai – per 262,6 mln. eurų;
 • Užsienio reikalų ministerijai – per 72,5 mln. eurų;
 • Vidaus reikalų ministerijai – per 381,7 mln. eurų;
 • Žemės ūkio ministerijai – daugiau nei 1 mlrd. eurų.
 • Teismams 2015 metais numatoma per 61,6  mln. eurų asignavimų.

*Asignavimas – veiklos vykdymui skiriamos lėšos. Pavyzdžiui, kariuomenės ir valstybinių įstaigų išlaikymui skiriami pinigai yra vadinami asignavimais.

Parengė Rūta Geležinė, remiantis Vyriausybės kanceliarijos ir LR Seimo kanceliarijos inf.