Dirbote per šventes? Ar žinote, kiek uždirbote?

2014-12-29

Šventinis laikotarpis net ir įprastomis sąlygomis įneša nemažai suirutės į mūsų gyvenimus. O jei per šventes tenka dar ir dirbti? Atslūgus Kalėdiniam šurmuliui ir laukiant Naujųjų metų, verta prisiminti kaip apmokamas ir trumpinamas darbo laikas šventinėmis dienomis, bei kokia tvarka perkeliamos poilsio dienos.

Valstybinė darbo inspekcija primena, ką reikėtų žinoti apie darbą prieššventinėmis ir šventinėmis dienomis. Pavyzdžiui, prieššventinėmis dienomis darbo diena sutrumpinama, taigi gruodžio 31 dieną dirbsite valanda trumpiau. Ši taisyklė negalioja tik tiems, kurie dirba sutrumpintą darbo laiką:

„Darbuotojams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nepriklauso dirbti sutrumpintu darbo laiku, nepriklausomai, ar jie dirba visą ar ne visą darbo laiką, sumine darbo laiko apskaita ar darbus, kuriuose leidžiama dirbti iki dvidešimt keturių valandų per parą, darbo dienos trukmė prieššventinę dieną turi būti sutrumpinama viena valanda. Jei nėra galimybės sutrumpinti darbo dienos trukmę viena valanda, tai ši valanda apskaitoma ir apmokama kaip viršvalandinis darbas“.

Viena valanda bendras darbo laikas trumpinamas ir tiems žmonėms, kurie vienoje darbovietėje dirba ir pagrindinį, ir papildomą darbą. Pavyzdžiui, jeigu vienoje įmonėje dirbate buhalteriu ir administratoriumi, tai dieną prieš šventes dirbsite bendrai viena valanda trumpiau pagal visas savo pareigas toje darbovietėje.

Skirti dirbti švenčių dienomis draudžiama, išskyrus:

  • darbus, kurių sustabdyti negalima dėl techninių gamybos sąlygų (nepertraukiamai veikiančios įmonės, organizacijos);
  • darbus, būtinus gyventojams aptarnauti;
  • neatidėliotinus remonto ir krovos darbus.

Dirbantiesiems švenčių dienomis mokamas ne mažesnis negu dvigubas atlyginimas. Tai galioja visiems dirbantiesiems šventinėmis dienomis – tiek numatytomis, tiek ir nenumatytomis pagal darbo grafiką. Ne mažesnis kaip dvigubas darbo užmokestis mokamas ir už viršvalandinį, bei naktinį darbą švenčių dienomis.

Poilsio dienos šiemet gali būti perkeliamos taip:

„Iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamose įmonėse, įstaigose ir organizacijose poilsio dienos šiais metais neperkeliamos. Kitoms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms nėra draudžiama perkelti poilsio dienas, atsižvelgiant į darbuotojų valią ar socialinių partnerių susitarimus. Tačiau darbas gruodžio mėnesio prieššventinių savaitgalių dienomis būtų laikomas darbu poilsio dieną, kuris kompensuojamas Darbo kodekse numatyta tvarka. Ši tvarka įteisina, kad už darbą poilsio arba švenčių dieną, jeigu jis nėra pagal grafiką, mokama ne mažiau kaip dvigubai, skaičiuojant nuo darbuotojo darbo užmokesčio (apimančio pagrindinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius, bet kokiu būdu tiesiogiai darbuotojui išmokamus už jo atliktą darbą) arba darbuotojo pageidavimu kompensuojama suteikiant jam per mėnesį kitą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų ir mokant už tas dienas darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Tokiu atveju darbuotojui už faktiškai dirbtą laiką savaitgaliais (pvz., gruodžio 13, 20 ar kt. dieną) turėtų būti apmokama darbo sutartyje sulygtu darbo užmokesčiu, o suteiktos gruodžio 22 d. ir 23 d. poilsio dienos apmokamos vidutiniu darbo užmokesčiu“.

Parengė Rūta Geležinė, pagal VDI inf.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *