Darbo inspekcija lobsta Darbo ginčų komisijos narių sąskaita

2013-02-12

 

Buvęs LR Socialinės apsaugos ir darbo ministras D. Jankauskas 2012 m. gruodžio  5 d. įsakymu Nr. A1-556 patvirtino Darbo ginčų komisijos nuostatus, darbo reglamentą bei atlygio darbuotojų bei darbdavių atstovų atstovams darbo ginčų komisijose ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą. Nurodyta, kad apmokėjimas vyksta iš Valstybinei darbo inspekcijai LR valstybės biudžete tam tikslui patvirtintų asignavimų.

Gavusi naujus asignavimus Valstybinė darbo inspekcija parengė strategiją, kaip komisijos darbo apmokėjimui skirtus pinigus sutaupyti ir metų pabaigoje panaudoti savo nuožiūra.

Įgyvendindama šią strategiją, Darbo inspekcija komisijos nariams (darbuotojų bei darbdavių atstovams) sudarė nepalankios darbo sąlygas. Pavyzdžiui, komisijos posėdžiai organizuojami išskirtinai Darbo inspekcijos patalpose, nors darbo reglamente numatyti ir išvažiuojamieji posėdžiai. Logiška, kad komisijos nariai į posėdį atvyksta iš savo darbo vietų. Akivaizdu, kad komisijos narių darbo laikas ir prasideda nuo kelionei sugaišto laiko, todėl į komisijos darbo laiką privalo būti įskaitytas ir sugaištas kelionėje laikas. Tačiau komisijos pirmininkai, atsisako kelionės laiką pateikti apmokėjimui, teigdami, kad toks yra darbo inspekcijos vadovų požiūris. Akivaizdu, kad dirbtinai mažinamas komisijos narių darbo laikas, padeda Darbo inspekcijai sutaupyti pinigus komisijos narių laiko sąskaita.

Be to, apmokėjimo tvarkoje, mūsų manymu, neatsitiktinai sudarytos ir pačios nepalankiausios komisijos narių kelionės išlaidų kompensavimo sąlygos. Akivaizdu, kad įprastai komisijos nariai į posėdžius vyksta nuosavu transportu, tačiau padengti  išlaidas automobiliu atsisakoma. Leidžiama atlyginti tik išlaidas visuomeniniu transportu, nors retai kas visuomeniniu transportu naudojasi. Lieka labai mažas procentas komisijos narių, prašysiančių kelionės išlaidų kompensacijos, todėl Darbo inspekcija gautus apmokėjimui pinigus pasiliks sau.

Lėšų taupymas vyksta ir kitais būdais. Pavyzdžiui, vienoje iš trijų Kauno darbo ginčų komisijų į posėdį susirinkus visiems komisijos nariams ir ieškovui, komisijos pirmininkas, pritarus nariams, nusprendė, kad neatvykus atsakovui, komisijos posėdis perkeliamas kitam laikui, kol atsakovui bus viešai paskelbta. Nors komisijos darbas organizuojamas posėdžiais, tačiau komisijos pirmininkas protokolo nesurašė, tai yra nusprendė, kad komisijos nariai savo laiko nesugaišo ir apmokėjimas nepriklauso. Nors LR DK 294 str. 1 d. nustato, kad komisijos sprendimai surašomi ir pasirašomi tą pačią dieną, tačiau komisijos pirmininkai, taupydami lėšas apmokėjimui, sprendimą paskelbia žodžiu, tačiau dokumentą surašo sekančią dieną. Paklausus kaip apskaičiuos komisijos narių dirbtą laiką (komisijos nariai prašomi atvykti sekančią dieną pasirašyti sprendimo), komisijos pirmininkai kategoriški- pateiks apmokėti tik posėdžio laiką, o ne laiką, kurį nariai būtų dirbę, tai yra laukę Darbo inspekcijos patalpose, kol pirmininkas surašys sprendimą.

Paminėtina ir tai, jog komisijos nariams sudaromos nepalankios darbo sąlygos, nes Kauno darbo ginčų komisijos posėdžiai vyksta salėje, kuri atrakinama posėdžio metu. Laiką iki posėdžio komisijos nariai, kartu su ginčo šalimis, priversti apsirengę stovėti koridoriuje, kuriame nėra net kur atsisėsti.

Susidaro įspūdis, kad nepalankių darbo ir apmokėjimo sąlygų sudarymas yra pagrindinis Valstybinės darbo inspekcijos tikslas, kurio galutinis rezultatas- LR DK 287 str. 2 d. įtvirtinta komisijos pirmininko teisė nedalyvaujant komisijos nariams, nagrinėti prašymus iš esmės savo nuožiūra. Vienai komisijos narei teko sulaukti Darbo inspektoriaus (komisijos pirmininko) telefoninio skambučio apie vyksiantį komisijos posėdį.  Buvo nurodyta, kad atsakovas dokumentų nepateikė, telefonu nurodė, kad atvykti negalės, todėl komisijos nariui buvo pasiūlyta pagalvoti ar verta vykti į  komisijos posėdį, kuris gali ir neįvykti.

Peršasi dvi išvados: 1. Darbo inspekcijos pagrindinis tikslas- neskirti pinigų darbo ginčų komisijos narių darbui apmokėti;

2. Sudaryti kuo nepalankesnes komisijos narių darbo sąlygas, atbaidyti nuo dalyvavimo posėdžiuose ir sprendimus priiminėti vienasmeniškai, kaip ir anksčiau pasitarus kabinete su viršininku. Ką ,,kabinetinės teisės“ klausimu gali pasakyti Socialinės apsaugos ir darbo ministrė ar pats vyriausias darbo inspektorius – neaišku. Teks laukti 100 dienų, gegužės 1-osios arba naujų rinkimų. Turėkime kantrybės – mūsų valdžia labai užsiėmusi, ji gali rūpintis tik strateginiais, europiniais klausimais….

Pirmininkas                                                                                                             Kęstutis Juknis

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *