Pokyčiai, kurie palies pareigūnus ir karius

2015-06-26

Vakar Seimas priėmė Vidaus tarnybos statuto, Policijos veiklos įstatymo ir kitų lydimųjų teisės aktų pakeitimus. Tarp jų vienas aktualiausių  – Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo pataisos, kuriomis 5 metais ilginamas pareigūnų ir karių darbo stažas.

Kaip skelbia vidaus reikalų ministerija (sutr. – VRM), priimtomis nuostatomis atsisakyta šiuo metu Vidaus tarnybos statute įtvirtintos pareigūnų vidaus tarnybos trukmės pratęsimo procedūros ir maksimalus amžius padidintas:

  • pirminės grandies pareigūnams nuo 50 iki 55 metų;
  • viduriniosios – nuo 55 iki 60 metų;
  • aukštesniosios ir aukščiausiosios grandžių pareigūnai tarnaus kol sukaks 65 metus.

Priimtais pakeitimais taip pat suvienodinamas pareigūnams taikytinas darbo laiko režimas (nustatant 40 valandų savaitės darbo laiko normą), didinami pareigūnų pareiginės algos priedų už turimus laipsnius koeficientai, bei numatoma, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. statutiniai valstybės tarnautojai privalomai bus draudžiami visų rūšių socialiniu draudimu pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymą (pensijų socialiniu draudimu, ligos ir motinystės socialiniu draudimu, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu, nedarbo socialiniu draudimu ir privalomuoju sveikatos draudimu).

Tačiau tarp pakeitimų yra ir potencialiai problematiškų momentų.

Kaip skelbia VRM, įstatyme nustatomas kasmetinis pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimas, kurio rezultatai tiesiogiai turės įtakos pareigūnų darbo užmokesčio dydžiui.

  • Vertinimo komisijai įvertinus pareigūno tarnybinę veiklą labai gerai, pareigūną į pareigas priėmusio asmens sprendimu pareigūnui galės būti nustatoma nuosekliai didesnė pareiginė alga, jis taip pat galėtų būti perkeliamas į aukštesnes pareigas.
  • Įvertinus pareigūno tarnybinę veiklą patenkinamai, jam būtų nustatoma nuosekliai mažesnė pareiginė alga arba jis būtų įpareigojamas tobulinti kvalifikaciją.
  • Įvertinus pareigūno tarnybinę veiklą nepatenkinamai – perkelti pareigūną į žemesnes pareigas ir įpareigoti tobulinti kvalifikaciją arba jei jo tarnybinė veikla įvertinama nepatenkinamai antrą kartą iš eilės pareigūnas galėtų būti atleidžiamas iš vidaus tarnybos.

Pagal naują įstatymo redakciją vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovus penkeriems metams į pareigas skirtų ir iš jų atleistų Vyriausybė vidaus reikalų ministro teikimu, jeigu kituose šių įstaigų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nenustatyta kitaip. Vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovai šias pareigas galėtų eiti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

Parengė Rūta Geležinė, remiantis ELTA ir Vidaus reikalų ministerijos inf.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *