Mes priešinames SosModeliui, nes…

2015-08-16

LPSF „Sandrauga“, kartu su kitomis profesinėmis sąjungomis, dalyvaus rugsėjo 10 dienos mitinge prie LR Seimo ir Vyriausybės, skirtame pasipriešinti „Socialinio modelio“ projektui. Kodėl? 

Priežastis nr.1: SosModeliui priklausančiame darbo kodekso projekte siekiama įteisinti „liberalumą“ darbdaviams, tuo tarpu dirbantiesiems „liberaliai“ MAŽINAMAS darbo užmokestis (įskaičiuojant apmokėjimą už atostogas ir viršvalandžius).