Sandrauga’15: socialinis dialogas vs.socialinis monologas

2016-03-12

Paskutinį vasario mėnesio penktadienį „Daniela“ viešbutyje įvyko ataskaitinis „Sandrauga“ susirinkimas. Šiais metais  ypač daug dėmesio skirta „Socialiniam modeliui“, kuriame „socialinių“ aspektų galima rasti mažai.

2015 metų „Sandrauga“ teisinės veiklos ataskaitą pateikė organizacijos teisininkas Deividas Beržinskas. Jis pristatė įsimintiniausias praėjusių metų bylas, bei socialinio dialogo plėtojimo gerąją – ir blogąją – praktiką.

Socialinis dialogas

Praėjusių metų vasarą prasidėjusios ir šiuo metu besibaiginėjančios kolektyvinės derybos su Švietimo ir mokslo ministerija dėl kolektyvinės sutarties pasirašymo, be abejo, simbolizuoja didelį žingsnį į priekį socialinio dialogo plėtojime.

Socialinis monologas

Tuo tarpu kasdien teisės srityje dirbančios organizacijos teisininkams 2015 metais didžiausią susirūpinimą kėlė naujasis darbo kodeksas, esantis „Socialinio modelio“ sudėtyje. Juolab, kad šio teisės aktų rinkinio tiek rengimas, tiek „svarstymo“ ir rengimosi priimti procedūra priminė ne socialinį dialogą,  socialinį monologą, savo kalboje pažymėjo teisininkas.

via GIPHY

Prevencija

Teisminių ginčų prevencija yra prioritetinė veiklos sritis, kuriai LPS „Sandrauga“ teisininkai skiria didžiausią prioritetą.

Tai leidžia išvengti ilgų, brangių, daug laiko ir emocijų pareikalaujančio ginčo proceso, teigė LPS „Sandrauga“ teisininkas Deividas Beržinskas, pabrėždamas, kad „teisinį konfliktą išsprendus iki teismo arba užkirtus kelią ginčo atsiradimui apskritai, atstovaujamojo žmogaus teisės apginamos greitai, efektyviai ir nemokamai“.

Šis tikslas dažniausiai įgyvendinamas jau eilę metų teikiant ketvirtadieniais individualias, nemokamas teisines konsultacijas profesinės sąjungos nariams ir jų artimiesiems. Žinoma, „Sandrauga“ nariams sėkmingai taikoma ir šios taisyklės išimtis – ypatingos skubos klausimais (drausminės nuobaudos, atleidimas iš darbo ir pan.)

Vis dėl to,  darbo, tiek teismuose, tiek darbo ginčo komisijose, „Sandrauga“ teisininkams tikrai netrūksta, o mažėjant vienokių bylų skaičiui, daugėja kitokio pobūdžio ginčų.

Teisinis atstovavimas

Ne paslaptis, kad „Sandrauga“ itin didžiuojasi savo, kaip stipria teisine gynyba ir atstovavimu pasižyminčios profesinės sąjungos reputacija.

Kalbant apie nariams teikiamą teisinę gynybą ir atstovavimą, 2015 metais „Sandrauga“ teisininkams daugiausiai teko nagrinėti bylas dėl neteisėto atleidimo iš valstybės (statutinės) tarnybos ar neteisėto tarnybinės nuobaudos skyrimo.

Taip pat netrūko bylų kylančių dėl absurdiškos priežasties – vis dar tenka įrodinėti, kad profesinė sąjunga turi teisę gauti informaciją. Nors ši nuostata, atrodytų, yra daugiau nei aiškiai įtvirtinta teisės aktuose ir teismų praktikoje, vis dėl to atsiranda darbdavių, manančių, kad jiems ši nuostata kažkodėl negalioja.

D. Beržinskas taip pat priminė, kad nuo praėjusių metų pertvarkius individualių darbo ginčų sprendimo tvarką, iš teismų jų nagrinėjimą perėmė darbo ginčų komisijos, įsteigtos prie Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) teritorinių skyrių. Tai leido sutrumpinti darbo ginčų sprendimo laiką, suteikė galimybę ginti savo pažeidžiamas teises didesniam skaičiui žmonių, bet ir iš esmės pakeisti darbuotojų ir darbdavių tokių nesutarimų sprendimo būdą. Darbo ginčų komisijos bylą nagrinėja trišaliu principu – ginčo nagrinėjimo procese dalyvauja VDI atstovas ir socialiniai partneriai (t.y. darbdavių ir darbuotojų).

„Sandrauga“ ataskaitinis susirinkimas, tai svarbiausias profesinės sąjungos renginys, vykstantis kartą per metus. Jo metu administracija pateikia per metus nuveiktų darbų ataskaitą, svarbiausius pasiekimus, pastebėjimus, bei aptaria ateities gaires ar sritis, kuriose dar reikia pasitempti. Ataskaitiniame susirinkime dalyvaujantys pirminių organizacijų vadovai (profesinių sąjungų pirmininkai) ir komiteto nariai balsuoja dėl esminių klausimų ir priima svarbiausius nutarimus.

Parengė Rūta Geležinė, LPS „Sandrauga“ inf.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *