Trišalė taryba baigė svarstyti Darbo kodeksą

2017-03-16 TT DK crop tilted aktas

Vakar Trišalėje taryboje buvo pasirašytas susitarimas dėl ginčytinų darbo santykius reglamentuojančių nuostatų. Tuo oficialiai pabaigtos derybos dėl naujojo Darbo kodekso. Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ susitarimą pasirašyti atsisakė.

„Negalime pritarti susitarimams, prieštaraujantiems nacionaliniams teisės aktams, teisingumo principams, privalomoms vykdyti ES direktyvoms, socialiai atsakingam Prezidentės veto ir pagrindiniam mūsų, profesinių sąjungų, tikslui – dirbančiųjų atstovavimui ir gynimui“ – oficialiame pareiškime spaudai teigia  Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknis.

„Dėl 60 val. darbo savaitės, suminės darbo laiko apskaitos nekontroliuojamo taikymo, profesinių sąjungų funkcijų atidavimo darbo taryboms ir kitų punktų, profesinės dar labiau susilpninamos.  Socialinio dialogo skaidrumą kompromituoja ir tai, kad Trišalė taryba kategoriškai atsisako įvesti narių rotaciją“ –  teigia jis.

Susitarimas pasirašytas dėl šių nuostatų:

 1. Suminė darbo laiko apskaita įvedama esant būtinumui, įvykdžius informavimo konsultavimo procedūrą su darbo taryba ir atsižvelgus į profesinės sąjungos nuomonę.
 2. Suminės darbo laiko apskaitos laikotarpis yra ne daugiau kaip 3 mėnesiai.
 3. Suminės darbo laiko apskaitos atveju maksimalus darbo laikas per savaitę – 52 val. be papildomo darbo ir netaikant šio maksimalaus darbo laiko budėjimui.
 4. Suminės darbo laiko apskaitos atveju viršvalandžiai apskaitomi po apskaitinio laikotarpio, kitiems režimams – po savaitės.
 5. Maksimalus darbo laikas su papildomu darbu ir su viršvalandžiais – 60 val. per savaitę.
 6. Naktinio darbo laiko apskaitinis laikotarpis – 3 mėnesiai.
 7. Atostogos – 20 darbo dienų.
 8. Papildomos ir pailgintos atostogos nustatomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.
 9. Darbo taryba privaloma, jeigu dirba 20 ir daugiau darbuotojų. Viena vieta taryboje yra skiriama profesinės sąjungos nariui, kuris bus renkamas iš ne mažiau kaip 3 įmonės profesinių sąjungų kandidatais pasiūlytų įmonės darbuotojų. Jeigu darbovietėje daugiau kaip 1/3 darbuotojų priklauso įmonėje veikiančiai profesinei sąjungai, darbo taryba nesudaroma ir jos funkcijas vykdo įmonės profesinė sąjunga. Jeigu darbovietėje daugiau kaip 1/3 darbuotojų priklauso įmonėje veikiančioms profesinėms sąjungoms, darbo tarybos funkcijas vykdo įmonės profesinių sąjungų narių išrinkta profesinė sąjunga arba jungtinė profesinių sąjungų atstovybė.
 10. Kol nepradeda veikti naujai išrinktos darbo tarybos – informavimą ir konsultavimą toliau vykdo profesinės sąjungos.
 11. Trišalės tarybos nariai bus priimami remiantis socialinių partnerių sutartais ir Darbo kodekse nustatytais kriterijais.
 12. Dalinio darbo naudojimas esant svarbioms ekonominėms priežastims, nustatomas Vyriausybės nutarimu.
 13. Informaciją apie darbo užmokestį, dėl terminuotų sutarčių, nuotolinio darbo, ne viso darbo laiko ir laikinųjų darbuotojų, darbdavys privalo pateikti darbo taryboms pareikalavus.
 14. Darbo arbitražo sprendimo nevykdymo pasekmė – maksimali 500 Eurų bauda už kiekvieną nevykdymo savaitę, bet ne ilgiau kaip už šešis mėnesius, ir delspinigiai.
 15. Darbo arbitražą inicijuoja abi kolektyvinio ginčo šalys susitarimu.
 16. Darbinio teisnumo ir veiksnumo įtvirtinimas.
 17. Kompensacija dėl kilnojamojo darbo ir lauko sąlygų.
 18. Nedarbo draudimo išmokai gauti reikalingas 12 mėnesių darbo stažas būtų įgyjamas per 30 mėnesių laikotarpį. Nedarbo draudimo išmoka bus mokama 9 mėnesius (Nedarbo socialinio draudimo įstatymas).
 19. Nauja socialinių, darbo įgūdžių lavinimo priemonė, savišvietos ir neformaliuoju suaugusių švietimo būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo reglamentavimas, įsidarbinimo galimybių vertinimo ir paramos judumui priemonės taikymo praplėtimai bei institucijų, galinčių skirti baudas už nelegalų, nedeklaruotą darbą ir nedeklaruotą savarankišką veiklą rato praplėtimo (Užimtumo įstatymas).

LPS „Sandrauga“, SADM inf.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *