Lietuvos pirmininkavimo prioritetai socialinės apsaugos srityje- geresnės užimtumo galimybės, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui ir geresnė darbuotojų apsauga

2013-06-17

Birželio 16 dieną įvyko pirmasis SADM organizuotas Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai skirtas susitikimas. Kuriame delegatai iš 27 valstybių narių, Europos Komisijos ir Norvegijos aptarė darbo santykių reguliavimo problemas.

Pagrindiniai prioritetai, kurie buvo išskirti, tai- geresnės užimtumo galimybės, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui ir geresnė darbuotojų apsauga.

Lietuva sieks užtikrinti aukščiausią politinį dėmesį Jaunimo garantijų įgyvendinimui nuo 2014 m. ir pradės diskusiją su socialiniais partneriais ir valstybių ministrais steigiant Europos pameistrystės aljansą. Neformalioje Europos Sąjungos užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų taryboje (EPSCO) liepos mėnesį šia tema bus surengta ministrų diskusija, o spalio arba gruodžio mėnesio EPSCO planuojama priimti Tarybos išvadas.
Viena iš pagrindinių Lietuvos pirmininkavimo krypčių socialinės apsaugos sferoje – jaunų žmonių socialinės įtrauktiems stiprinimas. Didžiausias dėmesys turi būti skiriamas labiausiai pažeidžiamam jaunimui, kuris yra nedirbantis, nesimokantis ir nedalyvaujantis mokymuose (vad. NEETs).
Geresnės darbuotojų apsaugos srityje šiuo metu svarstoma daug teisinių iniciatyvų. Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu ketinama kaip galima greičiau baigti derybas su Europos Parlamentu dėl Globalizacijos fondo, dėl Komandiruojamų darbuotojų įgyvendinimo direktyvos. Diskusijos šiais klausimais bus labai įtemptos, nes valstybių narių pozicijos smarkiai skiriasi.
Lietuva turės padėti surasti sutarimą ir Pensinių teisių perkėlimo direktyvos bei Direktyvos dėl priemonių, gerinančių laisvą darbuotojų judėjimo teisės įgyvendinimą, atžvilgiu.

Susitikime taip pat Europos Komisijos atstovai apžvelgė teisės aktų tinkamumą dėl darbuotojų informavimo ir konsultavimo, pristatė 2013 metų veiklos ataskaitą darbo santykių ir socialinio dialogo srityse, aptarė galimybes efektyviau kovoti su nedeklaruotu darbu, stiprinant valstybių narių glaudų bendradarbiavimą.
Taip pat apžvelgti pirmieji laikinųjų įdarbinimo įmonių veiklos rezultatai valstybėse narėse. Valstybės narės pristatė ir savo valstybėse įgyvendinamas naujoves darbo santykių srityje.

Šaltinis: www.socmin.lt

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *