Birželio 13d. seimas priėmė Profesinių sąjungų įstatymo pakeitimus

 2013-06-17

Seimas priėmė Profesinių sąjungų ir Civilinio kodekso pakeitimus. Iki šiol profesinių sąjungų nariais galėjo būti tik asmenys, dirbantys pagal darbo sutartį, ar kitais įstatymo numatytais pagrindais Lietuvos Respublikos teritorijoje, tačiau priėmus pakeitimus nutarta leisti būti profesinių sąjungų nariais, bei jas steigti tiek Lietuvos Respublikos piliečiams, tiek užsieniečiams, turintiems darbinį teisnumą ir veiksnumą.

 

Pagal priimtus pakeitimus fiziniai asmenys, turintys darbinį teisnumą ir veiksnumą, turės teisę laisvai steigti ir stoti į profesines sąjungas valstybės, šakos ar teritoriniu lygiu ir dalyvauti jų veikloje. Tiek bedarbiai, pensininkai, tiek studentai galės būti profesinių sąjungų nariais.Įmonės ar jos struktūrinio padalinio lygiu organizuotų profesinių sąjungų nariais galės būti tik tos įmonės ar jos struktūrinio padalinio darbuotojai.

Naujos nuostatos nustato, kad profesinių sąjungų nariai, teisėtai dirbantys pagal darbo sutartis ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais Lietuvos Respublikos teritorijoje, turės visas profesinės sąjungos narių teises ir pareigas, nustatytas profesinių sąjungų įstatuose (statute). Kiti profesinių sąjungų nariai turės visas profesinės sąjungos narių teises ir pareigas, nustatytas profesinių sąjungų įstatuose (statute), išskyrus teisę balsuoti priimant sprendimus dėl streiko skelbimo, kolektyvinių sutarčių sudarymo ir vykdymo bei dėl kitų klausimų, kurie galėtų turėti įtakos darbuotojų ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais dirbančių asmenų teisėms ir pareigoms. Taip pat naujomis pataisomis nuspręsta praplėsti profesinių sąjungų funkcijas kontroliuojant darbo įstatymų laikymąsi.

 

Darbo, ekonominius, socialinius klausimus įstatymų numatytais atvejais darbdavys privalo spręsti, suderinęs su profesinės sąjungos organais, taip pat užtikrinti profesinių sąjungų veiklos sąlygas, numatytas kolektyvinėse ir kitose jų tarpusavio sutartyse. Darbdavys turi sudaryti sąlygas darbuotojų profesinės sąjungos narių švietimui. Kolektyvinėje sutartyje šiam tikslui gali būti numatomas tam tikras lėšų procentas nuo darbo užmokesčio fondo. Darbuotojo ir profesinės sąjungos prašymu darbdavys suteikia darbuotojui iki 3 dienų nemokamų atostogų per metus švietimui ir mokymuisi. Taip pat darbdavys turi profesinės sąjungos įgaliotiesiems atstovams, atliekantiems kontrolės funkciją, pateikti jų prašomą informaciją apie darbo, ekonomines ir socialines sąlygas ir užtikrinti jų teisę atlikti kitas šio įstatymo 17 straipsnyje numatytas funkcijas.

 

 

 

 

Išsamius Profesinių sąjungų įstatymo pakeitimus galima rasti Seimo teisės aktų tinklapyje teisės akto projekto Nr. XIP-2981(2)

Informacija iš LRS

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *