Dėl medikų ir kitų darbuotojų streikų, Nacionalinio streiko

Savaitė ats2018-05-08

„Sandraugos“ pirmininkas Kęstutis Juknis davė interviu leidiniui „Savaitė“. Žurnalistai klausė, kas pakils po medikų, t. y. iš kurių sferų darbuotojų labiausiai tikėtina artimiausiu metu sulaukti teisėto pasipriešinimo veiksmų? Kasdien su dirbančiųjų problemomis susiduriantis „Sandraugos“ pirmininkas K. Juknis įvardino esmines šiandienos darbuotojų problemas, apžvelgė socialinę padėti bei darbo rinkos skaudulius, taip pat aktualizavo Nacionalinio streiko reikiamybę.

Gyvename slogiomis, bet viltingomis nuotaikomis. Gydytojų siekiai atspindi daugelio sektorių darbuotojų problemas. Manome, kad tik nacionaliniai streikai gali priversti valdžią pradėti galvoti apie žmones.

Šiandienines Lietuvos dirbančiųjų problemas lemia daugelį metų vykdyta ir naujuoju „liberaliu“  Darbo kodeksu dar labiau įtvirtinta profesinių sąjungų naikinimo politika. Darbo kodeksas nesusipratimuose paskandino ir taip merdintį socialinį dialogą.

Šiuo metu situacija mūsų šalyje prilygta pokario metams, išskyrus tai, kad tikro karo lyg ir nėra.  Nuo siautėjančios infliacijos ir naikinamų dirbančiųjų socialinių garantijų kenčia visos profesijų grupės. Medikų mitingai tampa atskirų socialinių grupių stichiško pasipriešinimo atspirties tašku. Darbo kodeksu įtvirtinta visuomenės skaldymo ir kiršinimo politika duoda vaisių: šiandien – medikai, rytoj – mokytojai, o poryt – pareigūnai, vairuotojai ir darbininkai. Mes tapome absurdiškų Darbo kodekso taisyklių įkaitais. Dėl to šiandien tenka kreiptis asmeniškai į Seimo narius ir įrodinėti, kad buvimas darbdavio žinioje turi ir privalo būti prilygintas darbo laikui.

Mūsų visų tikslu turi tapti siekis Lietuvos politikams pademonstruoti, kad esame vieningi ir visi kartu galime solidarizuotis bendram tikslui – nacionaliniu mastu iškelti dirbančiuosius kamuojančias atlyginimo ir socialinių garantijų problemas. Jas spręsti būtina sistemiškai kaip visumą, o ne pavieniui. Dabar gi situacijos sprendžiamos stichiškai: mitinguoja medikai – valdžia kelia algas 20 proc., išeina į gatves pedagogai – irgi mėtomasi didesnio darbo užmokesčio pažadais.

Visi Lietuvos žmonės turi teisę į orų pragyvenimą. Trūksta tik sąmoningos vienybės, sveiko pilietiškumo, solidaraus maksimalizmo. Dėl viso to „Sandrauga“ deda visas pastangas. Manau, kad noras keisti šią situaciją, vieningai iškelti socialinius reikalavimus, greitai bus palaikomas daugumos Lietuvos dirbančiųjų.

Kęstutis Juknis, LPS  „Sandrauga“ inf.