TEISININKO KOMENTARAS: darbo santykiu nutraukimas ir atsiskaitymas su darbuotoju. Ką reikėtų žinoti?

2018-08-29

Jau beveik pasibaigus vasarai sulaukiame vis daugiau klausimu susijusių su darbo santykiu nutraukimu, todėl norime darbuotojams patarti, ką reikėtų žinoti, kad darbdaviai neapgautų ir nemanipuliuotų Jū27067147_804098743125127_5588289456798426756_nsų naivumu šiuo klausimu. 

Kaip teigiama Darbo Kodekso 146 str. 2 skirsnyje, Darbo santykių sutarčiai pasibaigus, visos darbuotojo su darbo santykiais susijusios išmokos išmokamos, kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju, bet ne vėliau kaip iki darbo santykių pabaigos. Išimtis: nebent šalys (darbuotojas ir darbdavys) susitaria, kad su darbuotoju bus atsiskaityta ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo jo atleidimo iš darbo dienos.

Darbo užmokesčio ar su juo susijusių išmokų dalis, neviršijanti darbuotojo vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio, visais atvejais turi būti sumokama ne vėliau kaip su darbo santykių pasibaigimo dieną, nebent atleidimo metu buvo susitarta kitaip.

Žinoma, pasitaiko atvejų, kai pasibaigus darbo santykiams, o darbdaviui ne dėl darbuotojo kaltės uždelsus atsiskaityti su darbuotoju, darbdavys privalo mokėti netesybas. Kaip rašoma Darbo Kodekso 147 str. 2 skirsnyje, netesybų dydis yra darbuotojo vidutinis darbo užmokestis per mėnesį, padaugintas iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš šešių.

Jeigu uždelsta suma yra mažesnė negu darbuotojo vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis, netesybų dydį sudaro darbdavio uždelsta suma, padauginta iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš šešių. Kaip yra pažymėjęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, tai lyg savotiškas kompensacinis mechanizmas darbdaviui, kuris skatina nesukčiauti.

Patariame reikalauti darbdavio su jumis atsiskaityti paskutinią darbo dieną, kad vėliau su išmokomis nekiltų jokių nesklandumų. Žinoma, nepamirškite: kartu su neišmokėtų darbo užmokesčių jums turi būti sumokama už nepanaudotas atsotogas (jeigu tokių bus), kitos kompensacijos ir pan.

Dėl išsamesnės informacijos visada kreipkitės į LPS „Sandrauga“ teisininkus. Tokiu būdu išvengsite klaidų ir sveikatos sutrikimų.

LPS „Sandrauga“ teisininkė Inesa Jurčenko

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.