TAPK NARIU!

Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ nariu laikomas asmuo, užpildęs prašymą įstoti į organizaciją, įrašytas į „Sandrauga“ narių sąrašą, kuriam atskaitomas 1% priskaičiuoto darbo užmokesčio nario mokestis.

Profesinės sąjungos nario garantijos:

  1. Teisė į nemokamas konsultacijas civilinės, administracinės ir baudžiamosios teisės klausimais;
  2. Teisė į nemokamą atstovavimą Darbo ginčų komisijose ir Darbo teisinių santykių bylose;
  3. Renkamojo organo nariai turi teisę įstatymų nustatyta tvarka darbo metu dalyvauti profesinių sąjungų renginiuose paliekant už tai vidutinį darbo užmokestį;
  4. Nario teisėmis dalyvauti vertinimo, konkursų, darbo ginčų komisijų, sveikatos ir saugos komitetų, veikloje;
  5. Gauti materialinę pagalbą iš profesinės sąjungos lėšų Įstatų 30.7 p. nustatyta tvarka.

workers-day-640x431

Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ vienintelė Lietuvoje profesinė sąjunga, kuri gali savo nariams pasiūlyti DVIEJŲ tipų narystę:

  1. KONFIDENCIALIĄ: narystę profesinėje sąjungoje, neinformuojant darbdavio.

2. ĮPRASTĄ: narystę profesinėje sąjungoje, informuojant darbdavį.