KONFERENCIJA- PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS PLĖTRA

2012-08-27

Š. m. rugpjūčio 24 dieną LPS „Sandrauga“ pirmininkas K. Juknis bei atstovai dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos organizuotoje konferencijoje skirtoje pedagogų kvalifikacijai tobulinti.  Švietimo ministras  G. Steponavičius  akcentavo apie švietimo darbuotojų prioritetus, kūrybiškumą. Palietė švietimo finansavimo klausimus ir šią temą baigė retoriniu klausimu kur padėti kablelį sakinyje  „ATIMTI NEGALIMA PALIKTI“.

Švietimo ministerijos darbuotojai glaustai atsakė į keletą iš anksto paruoštų klausimų, tačiau į LPS „Sandrauga“  pateiktus ypač aktualius klausimus dėl švietimo darbuotojų darbo krūvio, darbo užmokesčio, atestacijos, kolektyvinių sutarčių ir kt., neatsakė apsiribodami lakonišku paaiškinimu, jog šie klausimai prilygsta atskiroms temoms, kurių kiekvienai pristatyti nepakaktų net kelių valandų.

Konferencija organizuota projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ (Nr.VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-006) lėšomis, todėl didžiausias dėmesys ir buvo skirtas pedagogų kvalifikavimo modelio pristatymui.

Konferencijos metu pateikta informacija bus patalpinta Švietimo ir mokslo ministerijos puslapyje.

Žavinta Stroputė

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.