TEISININKO KOMENTARAS: susitarimas dėl papildomų darbo sutarties sąlygų

2018-12-22

Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ gavo vieno nario užklausą dėl papildomo darbo sąlygų ir maksimaliojo darbo laiko. Šis klausimas gali būti aktualus daugeliui dirbančiųjų, todėl pateikiamedownload atsakymą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu.

Papildomos darbo sutarties sąlygos, susitarimas dėl papildomo darbo: darbdavys ir darbuotojas, t.y. darbo sutarties šalys susitarimu dėl papildomo darbo, kuris tampa darbo sutarties dalimi, gali susitarti dėl darbo sutartyje aukščiau nesulygtos papildomos darbo funkcijos atlikimo. Tokia veikla gali būti atliekama laisvu nuo pagrindinės darbo funkcijos atlikimo laiku arba atliekama tuo pačiu metu kaip ir pagrindinė darbo funkcija. Labai svarbu pažymėti, kad vykdant susitarimus dėl papildomo darbo, negali būti pažeisti maksimaliojo darbo ir minimaliojo polilsio reikalavimai.

Vadovaujantis LR Darbo kodekso 114 str., darbo laikas, įskaitant viršvalandžius ir darbą pagal susitarimą dėl papildomo darbo, per darbo dieną (pamainą) negali būti ilgesnis kaip dvylika valandų, neįskaitant pietų pertraukos, ir šešiasdešimt valandų per kiekvieną septynių dienų laikotarpį. Taip pat negali būti dirbama daugiau kaip šešias dienas per septynias paeiliui einančias dienas.

Susitarimą dėl papildomo darbo viena darbo sutarties šalis gali nutraukti įspėjusi raštu kitą darbo sutarties šalį prieš penkias darbo dienas. Susitarimas dėl papildomo darbo taip pat pasibaigia, nutrūkus pagrindinės darbo funkcijos darbo sutarčiai, nebent darbo sutarties šalys susitaria kitaip.

Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.