Viešojo sektoriaus darbuotojų apmokėjimo sistema: kultūros darbuotojai

2018-01-07

Sausio 7 d. Vilniuje vyko susitikimas, kuriuo metu buvo aptartos viešojo sektoriaus darbuotojų apmokėjimo sistemos tobulinimo gairės. Susitikime dalyvavo Lietuvos profesinės sąjungos „S49343533_555681444933190_4726868842213539840_nandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknis. Tolimesnis šio klausimo plėtojimas numatomas 2019 m. sausio 9 d. 9 val. Vyriausybėje.

Informaciją pildysime…

2017 metais, sudarant kultūros ir demokratijos indikatorių rinkinį (The Indicator Framework on Culture and Democracy (IFCD)), dalyvaujant 43 Europos šalims, nustatytas labai aiškus dalyvavimo kultūroje ir demokratijos ryšys.

Nors Lietuva lenkia daugumą Europos šalių pagal kultūros sektoriaus sukuriamą ekonominę vertę, tačiau atsilieka nuo kitų Europos šalių vidurkio pagal kultūros veiklų ir paslaugų prieinamumą ir tolygumą, kas savo ruožtu įtakoja ir žemesnį nei vidutinį Lietuvos pilietinės visuomenės aktyvumą. Kultūros sektoriaus kuriama pridėtinė vertė yra dvigubai didesnė nei vidutinė visų Lietuvos ūkių kuriama pridėtinė vertė.

Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2017 metais kultūros sektoriuje dirbo 23 tūkst. darbuotojų, t.y. 1,71 proc. visų dirbančiųjų. Kiek daugiau nei pusė darbuotojų (13 tūkst.) dirba viešajame sektoriuje, iš jų kultūros ir meno specialistai, kita dalis kultūros darbuotojų dirba nevyriausybiniame ir privačiame sektoriuje. Lietuvos kultūros sektorius išsiskiria aukštąjį išsilavinimą turinčių darbuotojų dalimi, tačiau jų darbo užmokesčio vidurkis atsilieka nuo šalies vidurkio 1.5 karto.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.