Tarptautinės profesinių sąjungų naujienos

2019-01-28

Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ seka Tarptautines naujienas, kuriuos yra susijusios su užsienio ar Europos Profesinių sąjungų ar konfederacijų veikla. Pateikiame tarptautiniu mastu įvykusius ir tebevykstančius profsąjunginius įvykius.veliavos-764234051. Tarptautinė darbuotojų organizacija įspėja apie pavojų darbo vietoms ir darbo aplinkai

Tarptautinė darbuotojų organizacija (ILO) prisijungė prie Europos profesinių sąjungų instituto ir Europos komisijos, norėdama įspėti darbuotojus apie sparčius technologinius pokyčių ir darbo vietų praradimą. Tarptautinė organizacija reikalauja atsižvelgti į kiekvieno darbuotojo teises, kad jos nebūtų pažeistos. Sparti technologijų pažanga, pvz., dirbtinis intelektas, automatizavimas ir robotika, visa tai keičia darbo vietas, žmogus, kaip darbuotojas tampa nebereikalingas. Darbuotojams turi būti užtikrintos garantijos likti darbo vietoje, visą tai turėtų būti aptariama kolektyvinėse sutartyse kartu su profesinėmis sąjungomis. Tarptautinė darbuotojų organizacija (ILO) pateikė ataskaitą, kuriuoje nagrinėjamas skaitmeninimo ir robotizavimo paveikis darbo aplinkai.

Skaitykite čia

2. Skaidri darbo sąlygų direktyva: ETUC ragina visas Europos sąjungos nares padidinti apsaugą kiekvienam darbuotojui

Europos Sąjungos šalys turi imtis visų galimų priemonių, kad būtų pagerintas Europos darbuotojų gyvenimas. Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) primygtinai ragina valstybes nares tinkamai pritaikyti direktyvos nuostatas, kad ji būtų taikoma labiausiai pažeidžiamiems darbuotojams, nepriklausomai nuo darbo laiko ir sektoriaus. Tačiau Europos profesinių sąjungų ETUC konfederacijos sekretorius E. Lynch pakomentavo, jog pati direktyva nėra iki galo išbaigta, joje trūksta patikimumo bei negalima pateisinti to fakto, jog nėra įtraukti viešojo sektoriaus darbuotojai, greitosios pagalbos skyriai, pareigūnai.

Skaitykite čia

Paruošė LPS „Sandrauga“

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.