LPS „Sandrauga“ pateikė kolektyvinį darbo ginčą

2019-02-18

Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ teisininkas R. Levinskas sprendžia kolektyvinį darbo ginčą, kuriame sprendžiasi 10 profesinės sąjungos narių situaciją. Darbo ginčas tarp darbuotojų ir darbdavio kilo po įstaigos reorganizavimo ir prijungimo.download

Vykdant savivaldybės tarybos sprendimą, įvykdytas įstaigos reorganizavimas. Vykdant nurodytą sprendimą, įstaigos direktorius įteikė darbuotojams informacinius lapelius, kuriuose buvo nurodyta, jog įstaiga yra prijungiama prie kitos įstaigos. Informaciniuose lapeliuose buvo nurodyta, jog po reorganizavimo tęsianti veiklą perimą visas buvusios įstaigos teises ir pareigas. Pabrėžtina, jog informaciniuose lapeliuose buvo pažymėta, jog darbdavio teisių ir pareigų perdavimo ekonominiai ir socialiniai padariniai darbuotojams nėra numatomi, atsižvelgiant į tai, jog visos teisės ir pareigos, kylančios iš darbuotojų darbo sutarčių, bus perduotos pagrindinei įstaigai.

Vadovaujantis savivaldybės sprendimu, buvo sudaryti darbuotojų darbo sutarties papildymai, kuriais buvo pakeistos darbo sutarčių preambulės ir darbdaviu darbo sutartyse nurodytas darbdavys bei darbo sutartys papildytos nurodant padalinį, kuriam dabar priklausys įstaiga.

Susirinkimo metu, laikinai direktorės pareigas einantis asmuo atskleidė faktą, jog jų  nepertraukiamas darbo stažas buvo nutrauktas 2018 m. rugsėjo 30 d. ir iš naujo skaičiuojamas nuo 2018 m. spalio 1 d.  Po susirinkimo darbuotojai kreipėsi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrių ir sužinojo, jog jų darbo stažas yra skaičiuojamas nuo 2018 m. spalio 1 d., t.y. nuo įstaigų reorganizavimo dienos.

Dėl šios priežasties pažeista Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 51 str. 1d., kurioje numatyta, jog „darbdavio dalyvių sudėties pasikeitimai, jo pavaldumo, dalyvio ar pavadinimo pasikeitimas, darbdavio sujungimas, padalijimas, išdalijimas ar prijungimas prie kitos įmonės, įstaigos ar organizacijos arba restruktūriavimas nekeičia darbdavio darbuotojų darbo sąlygų ir negali būti teisėta priežastis nutarukti darbo santykius“. Matyti, jog po reorganizacijos nutrūkęs darbuotojų nepertraukiamas darbo stažas laikytinas darbuotoju darbo sąlygų pakeitimu. Iš to galima spręsti, jog darbuotojams nepertraukiamojo darbo stažo nutraukimas pažeidžia Darbo kodekso 51 str. 1 d. nustatytus reorganizacijai taikomus reikalavimus.

Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, darbdavys pažeidė Darbo kodekso 51 str. 1 d. Darbuotojai, kurie turėjo nepertraukiamą darbo stažą netenka galimybės pasinaudoti įstatymų nustatyta tvarka priklausančiomis socialinėmis garantijomis, taip pat patyrė gilius išgyvenimus, įžeidė darbuotojų garbę ir orumą į geresnę gyvenimo kokybę. Vadovaujantis, Darbo kodekso 151 str. Numatyta, jog kiekviena darbo sutarties šalis privalo atlyginti savo darbo pareigų pažeidimu dėl jos kaltės kitai sutarties šaliai padarytą turtinę žalą, taip pat ir neturtinę žalą.

Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ informacija

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.