LPS „Sandrauga“ atkreipė dėmesį į netikslumus viešojo sektoriaus darbuotojų projekte

2019-03-15

Vyriausybės sudaryta komisija penktadienį dar kartą rinkose į posėdį dėl viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų. Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknis posėdžio metu atkreipė dėmesį į kelis esminius netikslumus ir formuoluotes dar svarstomame viešojo sektoriaus darbuotojų projekte.gg

„Sandraugos“ pirmininkas pasiūlė atstatyti iki ekonominės krizės buvusį bazinį dydį (183 eurus) – 2020 m. nustatyti 180 eurų, 2021 m. – 183 eurų. Atstačius iki ekonominės krizės buvusį bazinį dydį, kasmet didinti bazinį dydį ne mažiau nei praėjusių metų infliacijos lygis. Patikslinus projekte įrašyta formuluotę ji skambėtų taip: „<…> šiuo metu bazinis dydis yra 5,8 proc. Mažesnis nei 2008 m., todėl BŪTINA jį atkurti iki prieškrizinio lygio ir nuolat indeksuoti pagal pasirinktus principus“.

PS „Sandrauga“ K. Juknio teigimu, pats viešojo sektoriaus strategijos projektas yra pažangus, jo įgyvendinimas pareikalaus virš 300 mln. eurų. Pirmininkas taip pat priduria ir mano, jog socialiniai partneriai neturėtų būti „palikti už borto“ svarstant šį projektą Vyriausybėje ir kituose lygmenyse. Priešingai – profsąjungos turėtų pilnai dalyvauti ataskaitos ruošime, svarstyme bei tvirtinime. Profesinės sąjungos turi turėti savo svorį, jog tokie ministrų pasakymai „pinigų nėra, nieko nedarysim“ neturėtų įtakos ateities projektų įgyvendinimui.

Taip pat LPS „Sandrauga“ pirmininkas ir komiteto narė D. Gurevičienė projekte 80.1.1 popunktyje pastebėjo, jog siūloma atsižvelgiant į LR Vyriausybės programą ir šalies ekonominę raidą bei finansines galimybes pasiekti, kad 2020 metais vidutinis mokytojų darbo užmokestis būtų ne mažesnis kaip 1000 eurų. Tačiau šis siūlymas nėra aiškus ir neturi prasmės. „Jau šiuo metu mokytojų atlyginimai „popieriuje“ siekia 1000 eurų. Kokia prasmė įtraukti tokį tikslą į projektą?“, – komentavo LPS „Sandrauga“ pirmininkas K. Juknis.

LPS „Sandrauga“ informacija

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.