TEISININKO KOMENTARAS: Kaip palankiausiai darbuotojui nutraukti darbo sutartį?

2019-05-13

Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ sulaukia nemažai klausimų ir paklausimų iš darbuotojų, kaip vadovaujantis Darbo kodeksu būtų palankiausia nutraukti darbo sutartį. Į šį klausimą norime atsakyti visiems, kadangi tai yra vienas svarbesnių Darbo kodekso skyrių, darbo sutarčių nutraukimo klausimais. Su darbo sutarties pasibaigimo pagrindais pravartu susipažinti kiekvienam darbuotojui.Derybos-1-e1513851760538

Vienas palankiausiu būdų nutraukti darbo sutartį darbuotojui yra vadovautis Darbo kodekso 54 str., „Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu“. Tokį darbo sutarties nutraukimo būdą gali pasiūlyti bet kuri darbo sutarties šalis – darbuotojas arba darbdavys. Svarbu žinoti, kad pasiūlymas nutraukti darbo sutartį būtinai turi būti pateiktas raštu. Darbo sutarties nutraukimo rašte turi būti išdėstytos darbo sutarties nutraukimo būtinosios sąlygos:

  • Nuo kada pasibaigia darbo santykiai;
  • Koks yra kompensacijos dydis;
  • Kokia nepanaudotų atostogų suteikimo tvarka;
  • Atsiskaitymo tvarka.

Vadovaujantis Darbo kodekso 54 str., 3 dalimi, jeigu kuri nors darbo sutarties šalis (darbdavys arba darbuotojas) sutinka su pasiūlymu, priešinga šalis (darbdavys arba darbuotojas) sutikimą išreiškia rašytine forma, kuri patvirtina darbo sutarties pabaigą. Jeigu darbo sutarties šalis per penkias darbo dienas neatsako į pateiktą pasiūlymą, yra laikoma, kad pasiūlymas nutraukti darbo sutartį yra atmestas. Sudarytas susitarimas dėl darbo sutarties nutraukimo ar darbo sutarties šalies raštu išreikštas sutikimas su pasiūlymu nutraukti darbo sutartį pabaigia darbo sutartį juose nurodytomis sąlygomis ir darbdavys ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną privalo įforminti darbo sutarties pasibaigimą.

Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ informacija

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.