Piketuojame, šaipomės ir vis tiek sėdame prie bendro derybų stalo arba ore tvyro gudragalvių kvapas

2019-07-13

2018 metais prieš pasirašant pirmąją Nacionalinę kolektyvinę sutartį ir „Solidarumas“, ir „ikiteismininkų“ profesinės sąjungos viešai šaipėsi iš LPS „Sandrauga“, jog per mažai buvo išsiderėta. Šiandien netikėtai visi atbėgo prie bendro stalo, kad gudragalviškai prisijungtų ir pasirašytų Nacionalinę kolektyvinę sutartį. Jokių priekaištų, jokių piketų šiandien neliko, siekta tik pasirodyti ir bendroje nuotraukoje atsistoti kuo arčiau valdžios!27067147_804098743125127_5588289456798426756_n

Kitas svarbus momentas šių metų sutarties pasirašyme, jog nemaža dalis Nacionalinę kolektyvinę sutartį pasirašiusiųjų profesinių sąjungų yra veikiančios tik visuomeniniais pagrindais ir neturi pastovių etatinių darbuotojų. Kitąmet Vyriausybei siūlome įtraukti ir įmonėse veikiančias nedideles profesines sąjungas, kad prie derybų stalo mūsų jau būtų ne 17, o 50. Primename, jog Lietuvoje Nacionaliniu mastu veikiančių profesinių sąjungų yra tik keletas. LR Trišalėje taryboje dirbančiuosius atstovauja Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“, profesinė sąjunga „Solidarumas“ bei profesinių sąjungų konfederacija.

Vis tik Nacionalinės sutarties pasirašymas turi stereotipo keitimo reikšmę, kuris dar yra tiek privataus tiek viešojo sektoriaus įmonės vadovų mąstyme. Profesinės sąjungos, kolektyvinių derybų nauda ir supratimas apie jų reikšmę Lietuvoje vis dar atsilieka nuo Europinio mąstymo. Liepos 10-ją dieną LPS „Sandrauga“ pasirašė jau antra Nacionalinę kolektyvinę sutartį. Tačiau, kaip rodo praktika, vadovai niekaip negali persilaužt per save ir pasekti Vyriausybės pavyzdžiu, kad derybos ir socialinis dialogas yra tas kelias, kuriuo eina visa Europa.

Nacionalinės kolektyvinės sutarties nauda dvejopa: politiškai pozityvus žingsnis, teigiamas pavyzdys Lietuvos žmonėms, kitoms šalims. Tačiau darbo kodekso netobulumas ir profesinių sąjungų teisių nuolatinis varžymas, siaurinimas yra atgyvena, tokios nuostatos turi būti nedelsiant taisytinos. Svarbu pažymėti, jog dėl skuboto Darbo kodekso rengimo nebuvo iki galo aiškiai apibrėžta, per kiek laiko pradėjus kolektyvines derybas turi būti pasirašyta sutartis ir kokios gi sankcijos laukia tų darbdavių, kurie vilkina arba atsisako vykdyti derybas, nes dabar šia spraga darbdaviai piktnaudžiauja. Pasitaiko atvejų, kai abi pusės nesutaria ir nutraukia derybas, jos turėtų susitarti dėl nesutarimo protokolo pasirašymo. Lietuvos darbdaviai pripažįsta tik įstatymo raidą bei nurodymus, kurie dar toli nuo tos „laisvės dvasios“, kad darbuotojai irgi turi savo teisinių lūkesčių, reikalavimų į saugias ir užtikrintas darbo sąlygas ir pan. Nepasirašius kolektyvinės sutarties profesinė sąjungos atstovavimas yra šiek tiek silpnesnis – pasitaiko didesnis darbuotojų išnaudojimas, grubesni įstatymų pažeidimai, nesiskaitymai ir darbuotojų atleidinėjimai, kaip ir pažymima Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos (angl. ITUC) ataskaitoje.

LPS „Sandrauga“ pirmininkas siūlo profesinėms sąjungoms Nacionaliniu lygmeniu kurti veikiančių profesinių sąjungų koordinavimo centrą, kuri telktų vienam bendram tikslui, vienai krypčiai, nesikėsinant į atskirų profesinių sąjungų savarankiškumą. Šiuo metu kiekviena profesinė sąjunga veikia kaip atskiras vienetas su „savo“ mąstymu, nors iš idėjos turėtų veikti kaip vienas kumštis. Kai kurios profesinės sąjungos yra pasidavusios įtakingesnių politikų, departamentų, populiaresnių politinių partijų įtakai ir neturi savo svaraus balso ar nuomonės tam tikromis temomis. Tai pat kitos profsąjungos tapo projektų rengimo ir įgyvendinimo agentūromis. Labai gaila, kad vardan populiarumo darbuotojai apkvailinami.

 Visgi, Nacionalinės kolektyvinės sutarties pasirašymas yra tinkamas pavyzdys, kad reikia eiti derybiniu keliu, jei tai įmanoma vystyti socialinį dialogą bei bendradarbiavimą, o niekuo neparemtos ankstesnės baimės ir įtarimai yra tik sovietinių laikų reliktas.

„Deja vis dar pasitaiko ir neigiamų pavyzdžių, t. y. Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ patirtis su Kalėjimų departamentu. Jų vadovai, bet kokia kaina nori revizuoti LPS „Sandraugos“ veiklą, identifikuoti visus narius ir žmonių planus. Jiems gali nurodyti ir daugelį teisinių normų, kad Valstybinėms institucijoms, pareigūnams draudžiama kištis į profesinių sąjungų vidaus reikalus, bet jie to nepaiso“, – teigia pirmininkas K. Juknis.

Vakar inauguruotas LR Prezidentas tik pakartojo nuostatą, kad visos institucijos ir pareigūnai bus vertinami pagal tai, kiek jie tarnaus žmonių gerovei.

Tekstą draudžiamą kopijuoti be leidimo.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.