Sugrąžintas profesinės sąjungos „Sandrauga“ nariui neišmokėtas darbo užmokestis

2019-08-06

Prieš mėnesį į Lietuvos profesinę sąjungą „Sandrauga“ kreipėsi tolimųjų reisų vairuotojas-ekspeditorius, kuris skundėsi, kad jau kelis mėnesius darbdavys jam neišmoka visų priklausančių dienpinigių ir dalies atlyginimo. Darbdavys teigia, kad su vairuotoju pilnai yra atsiskaityta ir visi dienpinigiai komandiruotės metu buvo išmokėti. Savo ruožtu profesinės sąjungos „Sandrauga“ teisininkai ėmėsi veiksmų atstovauti ir ginti profesinės sąjungos nario teises.350081-girteka-nz-13131203

Darbo ginčo komisijos posėdyje profesinės sąjungos „Sandrauga“ narį atstovavo teisininkas R. Levinskas, kuris pagal paruoštus procesinius dokumentus ir atliktus tikslius matematinius skaičiavimus reikalavo, kad tolimųjų reisų vairuotojui būtų priteisti visi neišmokėti jam priklausantys dienpinigiai, atlyginimas, bei netesybos už kelis uždelstus mėnesius.

Darbo ginčų komisija Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ reikalavimą tenkino. Vairuotojui priteisė visus neišmokėtus dienpinigius, atlyginimą, bei netesybas. Bendra suma viršijo 5 tūkst. eurų. Darbo ginčų posėdyje iš darbdavio pusės dalyvavo du atstovai: buhalterė bei transporto vadybininkas.

Pagal Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 107 str. 3 dalį „Jei darbuotojas komandiruojamas į užsienį, darbuotojui PRIVALO būti mokami dienpinigiai, kurių maksimalius dydžius ir jų mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija“. Dienpinigių nemokėti ar sustabdyti darbdavys neturi teisės.

Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ informacija

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.