Profesinės sąjungos valdymo organo narių susirinkimas arba, ką reikėtų žinoti darbdaviui prieš juos „uždraudžiant“

2019-09-04

Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ administracija gavo pranešimą, jog vieno iš profesinės sąjungos „Sandrauga“ padalinio valdomojo organo narių susirinkimui buvo uždrausta rinktis. Norime dar kartą pabrėžti, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 167 str. 1 dalimi, darbdavio lygmeniu veikiančių profesinių sąjungų valdymo organų narių funkcijoms atlikti darbdavys skiria nemokamą patalpą, leidžia naudotis turimomis darbo priemonėmis.DiscussionGroup_143510

Taip pat darbo kodekso 168 str. 1 dalimi nustatoma, jog darbdavio lygmeniu veikiančių profesinių sąjungų valdymo organų nariai pareigas paprastai atlieka darbo metu. Tuo tikslu darbuotojų atstovavimą įgyvendinantys asmenys jų pareigų vykdymo laikui atleidžiami nuo darbo ne mažiau kaip šešiasdešimt darbo valandų per metus. Tokia pat nuostata įtvirtinta ir Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 13 str.

Norime priminti, jog darbo kodekso 168 str. 7 dalyje įtvirtinta, kad darbuotojo narystė profesinėje sąjungoje arba dalyvavimas profesinės sąjungos veikloje negali būti laikomas darbuotojo darbo pareigų pažeidimu. Pabrėžtina, jog Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 23 str. tarp profesinių sąjungų teisių įtvirtinta profesinės sąjungos teisė rengti susirinkimus. Taip pat pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 3 str. nurodoma, jog „profesinės sąjungos Lietuvos Respublikoje veikia laisvai ir savarankiškai. Visos profesinės sąjungos turi lygias teises. Jos turi teisę parengti savo veiklos įstatus ir reglamentus, laisvai rinkti savo atstovus, organizuoti savo aparatą ir veiklą bei formuoti savo veiklos programą“ bei, jog darbdaviams draudžiama kištis į profesinių sąjungų vidaus reikalus. Asmenys, trukdantys teisėtą profesinių sąjungų veiklą, atsako pagal įstatymus.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą informaciją ateityje darbdaviai užtikrins galimybę Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ padaliniams rengti susirinkimus bei netrukdys socialinio dialogo tarp darbdavio ir darbuotojų plėtrai.

Informaciją paruošė LPS „Sandrauga“

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.