Profesinės sąjungos „Sandrauga“ atstovų susitikimas su LR Prezidento G. Nausėdos patarėjais

2019-09-11

Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ administracijos atstovai rugsėjo 10 d. vizito vyko į LR Prezidentūrą, kurioje susitiko su Respublikos Prezidento G. Nausėdos patarėjai: ekonominės ir socialinės politikos grupės vadovu, vyriausiuoju patarėju Simonu Krėpšta, patarėju Vaidu Augustinavičiumi, patarėja Irena Segalovičiene bei patarėja Lina Svidinskaite. Susitikimas vyko labai sklandžiai ir produktyviai, per skirtą susitikimo laiką buvo aptartos visos svarbiausios profesinės sąjungos „Sandrauga“ narių, sektorių bei atskirų padalinių problemos ir iškylantys iššūkiai.69841848_393485661359256_5180759895133126656_n

Susitikime LPS „Sandrauga“ atstovai trumpai ir aiškiai pristatė pagrindinius profesinės sąjungos tikslus bei misiją, t. y. ginti bei atstovauti profesinei sąjungai „Sandrauga“ narius. Susitikimo metu buvo akcentuojama, jog vienas pagrindinių „Sandrauga“, kaip darbuotojų atstovų, siekis yra socialinio dialogo tarp darbuotojų bei darbdavių skatinimas. Tačiau atkreiptas dėmesys ir į tai, jog kai kuriuose sektoriuose profesinė sąjunga susiduria ir su socialinio dialogo vystymo problematika dėl darbdavių nekompetencijos šiuo klausimu.

Aptarti ir svarbiausi aspektai susiję su profesinės sąjungos narių socialine ir ekonomine gerove, tai kolektyvinių sutarčių pasirašymas. Vakarų Europos šalių geroji praktika rodo, jog kolektyvinės sutartys yra geriausias būdas užtikrinti darbuotojų socialines garantijas, stiprinti socialinę darbuotojų bei darbdavio partnerystę, apsidrausti nuo galimų darbo ginčų. Deja, „Sandrauga“ administracija iš turimos susiformavusios praktikos pastebi, jog Lietuvos darbdaviams vis dar trūksta žinių apie kolektyvines sutartis, todėl „Sandraugai“ , kaip darbuotojų atstovams, kolektyvinių derybų metu tenka susidurti su įvairiomis problemomis. Darbdaviai yra linkę vilkinti kolektyvines derybas bei jų nepradėti. Dėl šios priežasties, Lietuvos kolektyvinių sutarčių sudarymo vidurkio norma yra tik 7 %, kai Europos sąjungos šalyse ši norma siekia virš 30 %.

Dar vienas labai svarbus aspektas profesinės sąjungos „Sandrauga“ kasdieniame darbe – pasiūlymai dėl darbo ginčų komisijos veiklos. LPS „Sandrauga“, būdama savo narių atstove darbo ginčuose, išskyrė pagrindines pastebėtinas aktualias problemas, su kuriomis tenka susidurti atstovaujant savo profesinės sąjungos narius darbo ginčuose bei ginant jų, kaip darbuotojų, teises. „Sandrauga“ administracija susitikimo metu patarėjams išdėstė pasiūlymus, kuriuos oficialiu raštu artimiausiu metu pateiks ir LR Prezidentui G. Nausėdai.

Kita labai svarbi problema – policijos pareigūnų bei bausmių vykdymo pareigūnų teisinė padėtis. „Sandrauga“ teisininkai susitikimo metu pabrėžė , jog Lietuvos Respublikos darbo kodekso 115 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad „suminė darbo laiko apskaita įvedama esant būtinumui”. Nepaisant to Lietuvos Respublikos policijos pareigūnai dirba būtent suminės darbo laiko apskaitos darbo rėžimu. „Lietuvos policija nėra gamybinė, su ypatingu technologiniu procesu susijusi organizacija, kurioje pareigūnams ir dirbantiesiems nebūtų įmanoma sudaryti savaitinius, mėnesinius darbo grafikus. Viešajame sektoriuje, kurį ir atstovauja Lietuvos policija, nėra ypatingos specifikos reikalaujančių cheminių ar technologinių procesų, kurie pasižymi nepertraukiamumu“, – susitikime dėstė teisininkai. Jie taip pat akcentavo, jog Lietuvos Policijos darbuotojai galėtų sėkmingai atlikti savo darbo funkcijas ir netaikant jiems suminės darbo laiko apskaitos, taip užtikrinant policijos pareigūnų šeiminio gyvenimo gerbimą, bei užtikrinant tinkamą darbo laiko ir poilsio rėžimą.

Tuo tarpu, Pareigūnams, dirbantiems Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose, į darbo laiką neįskaitomas laikas, skirtas pareigūnų instruktavimui, apginklavimui ar pamainos keitimui/perdavimui, t. y. pasirengimui darbui darbo vietoje, tuo pažeidžiant darbo teisės normas. Už atliekamus viršvalandžius darbuotojams nėra mokama, o kompensuojama papildomomis poilsio dienomis, t. y. nesudarant galimybių patiems pareigūnams pasirinkti priimtiną atsiskaitymo būdą, taip pažeidžiant teisę į teisingą darbo apmokėjimą už atliktą darbą. LPS „Sandrauga“ atkreipė dėmesį į tai, kad dėl tokių viršvalandinių darbų, kuriuos kompensuoja papildomomis poilsio dienomis, neužpildant laisvų pareigybių, pataisos įstaigose nuolat trūksta tiesiogiai nuteistųjų ir suimtųjų apsaugą bei priežiūrą vykdančių žemiausių grandžių pareigūnų. Dėl pareigūnų trūkumo, dirbantys pareigūnai neturi galimybės pasinaudoti nei pietų pertrauka, skirta pavalgyti ir pailsėti, nei fiziologinėmis pertraukomis, tuo pažeidžiant minimaliojo poilsio laiko reikalavimus bei pareigūnų teisę į poilsį.

LPS „Sandrauga“ atstovaudama savo narius – tolimųjų reisų vairuotojus, nuolat susiduria su tolimųjų reisų bendrovių aplaidžiai tvarkomomis buhalterijos apskaitomis bei dokumentų klastojimu.  Pažymėta, jog tokiais būdais slepiami mokesčiai, o darbuotojams nėra išmokamas jiems priklausantis darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos. Kaip minėta, nagrinėjant tolimųjų reisų vairuotojų darbo ginčus, darbo ginčo komisijos nustačiusios tokius buhalterinės apskaitos pažeidimus nesikreipia į atitinkamas institucijas. Pabrėžta, jog tokia situacija ne tik pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus, tačiau ir kurią neigiamą Lietuvos, kaip šalies į kurią atvyksta dirbti užsieniečiai, įvaizdį bei verčia juos abejoti ir pačia teisine sistema.

LPS „Sandrauga“ taip pat atstovauja ir didelę dalį Lietuvos kelių statybos ir priežiūros darbuotojų, kurie nuolat susiduria su įvairiais jų teisių pažeidimais. Pirmiausia, jiems nėra užtikrinamos Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme numatytos saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos. LPS „Sandrauga“ apie  minėtus pažeidimus yra informavusi tiek nurodytų darbuotojų darbdavį, tiek Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrą, tačiau iki šiol nėra sulaukusi reakcijos bei bandymų spręsti nurodytas problemas.

LPS „Sandrauga“ administracija tikisi, jog Lietuvos Respublikos prezidentas bei patarėjai atsižvelgs į susitikime išdėstytas problemas bei rašte pateiktus pasiūlymus, skatindamas socialinį dialogą savo kompetencijos ribose, prisidės prie išvardytų problemų sprendimo bei tolesnio bendradarbiavimo tarp darbuotojų ir darbdavių vystymo.

Bei norime dar kartą nuoširdžiai padėkoti Prezidentūros atstovams už šiltą ir labai sklandų susitikimą. Džiugu, jog Prezidentui bei jo komandai rūpi socialinio dialogo vystymas tarp darbuotojo bei darbdavio. Tikimės, jog ateityje bendradarbiavimas su Lietuvos profesine sąjunga „Sandrauga“ bus dar glaudesnis ir efektyvesnis.

 

Informaciją paruošė Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“

Kopijuoti tekstą draudžiama.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.