Darbo santykių komisijos prie LR trišalės tarybos posėdis

2019-09-16

Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknis šiandien dalyvaus darbo santykių komisijos LR trišalės tarybos. Posėdžio darbotvarkėje įtraukti trys pagrindiniai klausimai: Darbo kodekso pakeitimai siekiant įgyvendinti 2018 m. birželio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/957, kuria iš dalies keičiama Direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (OL 2018 L 173, p. 16) (toliau – Direktyva (ES) 2018/957), nuostatas ir dėl Darbo kodekso 139 straipsnio 3 dalies pakeitimo, pranešėja – A. Dobužinskienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo teisės skyriaus patarėja, dėl Vyriausybės šalies pateiktų Darbo kodekso pakeitimų svarstymo.46e6ccc12735e62a45187b08271f974f_1505824884

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.