ASILAS- NEGALI VADOVAUTI ŠVIETIMO ĮSTAIGAI

2013-08-27 Lietuvos mokslų akademijoje vyko konferencija „Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija. Nuo ko pradėsime?“

Konferencijoje dalyvavo LPS „Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknis ir švietimo sektoriaus atstovai.

Konferencijos dalyvius bei visą švietimo bendruomenę pasveikino valstybės politikai- ministras pirmininkas A.Butkevičius, Seimo pirmininko pirmasis pavaduotojas V.Gapšys, LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros pirmininkė A. Pitrėnienė.

Po sveikinimų pranešimą „Lietuvos švietimas- šalies prioritetas“ perskaitė švietimo ir mokslo ministras D.Pavalkis, kuris akcentavo, jog ypatingai svarbus visai švietimo sistemai yra įstaigų vadovų gebėjimas lyderiauti, jo kompetencija ir autoritetas įstaigoje. Ministras pabrėžė, kad nuo švietimo įstaigų vadovų sugebėjimo lyderiauti priklauso ir moksleivių kaita įstaigoje.

LPS „Sandrauga“ ne kartą pateikė faktus apie švietimo įstaigų vadovus, kurie ne tik nesugeba lyderiauti savo įstaigoje, bet net neturi darbo švietimo sistemoje patirties. Nekompetetingų įstaigų vadovų darbo „vaisiai“- tai kolektyvo priešinimas, priimant  neteisėtus sprendimus bei  įtempto įstaigos mikroklimato sudarymas, dėl kurio vyksta ne tik švietimo darbuotojų, bet ir moksleivių kaita. Dėl neteisėtos švietimo įstaigų vadovų veiklos LPS „Sandrauga“ kreipėsi ir į Švietimo ir mokslo ministeriją, tačiau kreipimųsi rezultatai akivaizdžiai neatitinka ministro D. Pavalkio deklaruojamo švietimo prioriteto- lyderiavimo kokybės, kadangi įstaigų vadovai, dėl kurių veiksmų buvo kreiptasi, tęsia savo darbą.

Kalbėdamas apie lyderiavimo švietimo įstaigoje svarbą, ministras D.Pavalkis kaip neigiamą pavyzdį konferencijos dalyviams pateikė fotonuotrauką, kurioje žmogus seka paskui asilą. Nuotraukos potekstė aiški- ASILAS negali vadovauti švietimo įstaigai.

Kyla klausimas, pagal kokius požymius jį atpažinti?

Žavinta Stroputė

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.