„Sandrauga“ prieš SĮ „Kapinių priežiūra“

2013-08-30

Vakar Darbo inspekcijoje išnagrinėtas R.V. prašymas dėl drausminės nuobaudos- papeikimo panaikinimo.  Ginče pareiškėją R.V. prieš darbdavį SĮ Kapinių priežiūra“ atstovavo LPS „Sandrauga“ teisininkai. Ginčo esmė- darbdavys, žinodamas, kad drausminė procedūra pradėta  profesinės sąjungos renkamojo organo nariui, prieš skirdamas drausminę nuobaudą PRIVALO kreiptis į profesinę sąjungą sutikimo.

Ši tiesa visiems žinoma, tačiau atsakovas negalėdamas susitaikyti su tuo, kad įstaigoje įsikūrė profesinė sąjunga, nematė reikalo  prašyti jos sutikimo.

Nors viso posėdžio metu atsakovo atstovas išradingai savaip interpretavo LPS „Sandrauga“ įstatus, tačiau komisija vienabalsiai R.V. prašymą tenkino ir atsakovo įsakymą, kuriuo pareiškėjui skirta drausminė nuobauda- papeikimas, panaikino.

Sveikiname R.V. ! Linkime ir toliau aktyviai ginti savo interesus

Žavinta Stroputė

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.