LPS „Sandrauga“ reikalauja, kad Kauno miesto savivaldybė atšauktų sprendimą stabdyti kultūros ir sporto įstaigų veiklą

Šiuo metu Lietuva susiduria su beprecedente krize, kuri turės skaudžių padarinių visai ekonominei, socialinei bei politinei šalies sanklodai.  Karantino sukeltos ekonominės problemos ypač stipriai palies socialiai pažeidžiamus visuomenės sluoksnius: pensininkus, neįgaliuosius, vienišus tėvus, darbo neturinčius asmenis, menkas pajamas gaunančius kultūros, sporto ir socialinius darbuotojus. 

Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ nuomone, Kauno miesto savivaldybės sprendimas  nuo kovo 30-osios laikinai stabdyti kultūros ir sporto įstaigų veiklą yra ciniškas, socialiai neatsakingas, nes sunkmečio sąlygomis patys miesto vadovai neišeina į prastovą, nepasiima kasmetinių apmokamų atostogų. Jie privalo dėti visas pastangas ekonominės ir socialinės žmonių gerovės išsaugojimui ir vengti spręsti problemas silpniausių visuomenės sluoksnių sąskaita. Akcentuotina ir tai, kad savivaldybės biudžetas Tarybos yra patvirtintas ir jis  privalo būti vykdomas. Priešingu atveju, miesto meras kartu su administracijos direktoriumi privalo prisiimti pilną atsakomybę, nes  padariniai bus skaudūs: mažės darbuotojų pajamos, kris pasitikėjimas valstybe ir jos institucijomis, žmonės patirs materialinę ir neturtinę  žalą dėl ko prasidės teisminis interesų gynimas.

Be to, toks Savivaldybės sprendimas prieštarauja nuo balandžio 1 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo (toliau – Nutarimas) Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimui, nustatančiam jog „valstybės ir savivaldybės biudžetinių įstaigų, nesvarbu, koks jų pavaldumas ir teisinė forma, darbuotojams prastova skelbiama tik išnaudojus visas įmanomas darbo organizavimo formas bei būdus, įskaitant ir kvalifikacijos tobulinimą nuotoliniu būdu, jeigu, Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir karantiną, darbdavys negali duoti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo ir nėra galimybės sulygto darbo dirbti nuotoliniu būdu arba darbuotojas nesutinka dirbti kito pasiūlyto darbo.“

LPS „Sandrauga“ įsitikinusi, kad nusprendus eiti lengviausiu keliu ( Kauno savivaldybės administracija siūlo nuotoliniu būdu kokybiškai savo funkcijų negalintiems atlikti darbuotojams išnaudoti sukauptas atostogas arba  sutikti būti prastovoje ), visiškai sutriks savivaldos institucijų veikla, suprastės paslaugų kokybė, gyventojams bus padaryta  tiek turtinė, tiek neturtinė žala. Ilgainiui tai sukels didesnius nuostolius, kurių sutaupytos biudžeto lėšos negalės niekaip kompensuoti.

Jūs, Jūsų sąrašo nariai  bei Kauno savivaldybės administracija nuolat skelbiate, kad visa Jūsų veikla  skirta tam, kad Kaune gyventi būtų gera. Ar kultūros bei sporto darbuotojai, kurie negaus darbo užmokesčio dėl Jūsų sprendimo priklauso žmonių kategorijai- paliekame paaiškinti Jums patiems.

Atsižvelgdami į aukščiau išdėstytus argumentus, raginame Kauno miesto savivaldybę nedelsiant atšaukti LR Vyriausybės nutarimui prieštaraujantį administracijos direktoriaus 2020-03-27 įsakymą Nr. A-1073 „Dėl Kauno miesto savivaldybės kultūros ir sporto įstaigų veiklos karantino laikotarpiu“ ir ieškoti kitų sprendimo būdų. Vieną iš variantų siūlome: atsisakyti ne pirmo būtinumo infrastruktūros projektų, peržiūrėti ir mažinti finansavimą komandiruotėms, miesto šventėms su fejerverkais, organizuoti nuotolinius mokymus, perkvalifikuojant darbuotojus karantino laikotarpiui,  išnaudoti visas galimybes nuotoliniam darbui, taip pat kreiptis dėl paramos į Lietuvos Respublikos vyriausybę.

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.