LPS „Sandrauga“ pirmininko sveikinimas šv. Velykų proga

Mielieji,

Pavasaris kartu su atgimstančia gamta įteikė mums gražiausią dovaną – šv. Velykas. Tegul ši dovana užpildo mūsų širdis džiaugsmu, meile savo artimui ir sustiprina santarvę šeimose. Širdingai sveikinu visus su Kristaus Prisikėlimu, būkite laimingi!

LPS „Sandrauga“ vardu,

Kęstutis Juknis

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.