Kova su krize: LPS „Sandrauga“ siūlo keisti valstybės ir savivaldybių įmonių valdybų sudarymo tvarką

Balandžio 29 d., artėjančios Tarptautinės darbo dienos proga vyko Lietuvos profesinių sąjungų pasitarimas su Ministru Pirmininku Sauliumi Skverneliu, Socialinės apsaugos ir darbo ministru Linu Kukuraičiu, viceministre Egle Radišauskiene ir kitais atsakingais asmenimis. Virtualaus susitikimo metu buvo aptartos svarbiausios šių dienų aktualijos: karantino pasekmių darbo rinkai švelninimas, dirbančiųjų apsauga, pagalba darbo netekusiems asmenims, kolektyvinių sutarčių pasirašymo skatinimas ir kiti profesinėms sąjungoms rūpimi klausimai.

Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis sveikindamas profesinių sąjungų atstovus su artėjančia švente, pasidžiaugė, kad valstybė sėkmingai vaduojasi iš koronaviruso sukeltos krizės, tačiau atkreipė dėmesį, kad norint sėkmingai įveikti ilgalaikius iššūkius, labai svarbu palaikyti socialinį dialogą tarp įvairių visuomenės grupių.

Premjero minčiai paantrino ir Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, padėkojęs profesinėms sąjungoms už geranoriškus patarimus bei konstruktyvią pagalbą Lietuvai sudėtingu laikotarpiu. Ministras informavo, kad LR Vyriausybė ruošia beprecedentį finansinės paramos paketą, kuris iš esmės yra orientuotas į darbo vietų išsaugojimą ir pagalbą socialiai pažeidžiamiems žmonėms. Šią žinią labai palankiai įvertino visų didžiųjų šalies profesinių sąjungų – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos, Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ ir Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“  – vadovai.

„Dėkoju Ministrui Pirmininkui už parodytą dėmesį dirbančiųjų interesus ginančioms organizacijoms. Tai, kiek pamenu, yra pirmasis toks atvejis per mano ilgametę praktiką, kai Vyriausybės vadovas ne tik pasveikina profsąjungų narius su gegužės 1-ąja (ko nedarė jo pirmtakai), bet ir surengia dalykišką susitikimą, kurio metu konkrečiai ir aiškiai įvardija problemas, išdėsto valdžios poziciją ir tuo pačiu įdėmiai išklauso visų pusių teikiamų pasiūlymų“, – sakė LPS „Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknis.

Kęstutis Juknis Ministrui Pirmininkui ne tik išdėstė įvairiose organizacijose kylančias problemas, bet ir pateikė konkretų pasiūlymą, kaip būtų galima efektyviau siekti socialinio dialogo ir sėkmingiau atstovauti viešojo sektoriaus darbuotojų interesams.

„Sandraugos“ pirmininko nuomone, derėtų pakeisti tvarkos aprašą, reglamentuojantį valstybės ir savivaldybių įmonių valdybų narių delegavimo tvarką, taip, kad į įmonių valdybas būtų įtraukti ir Lietuvos nacionalinių profesinių sąjungų atstovai.

„Papildžius įmonių valdybas profesinių sąjungų atstovais, prevenciškai pavyktų išvengti galimų konfliktinių situacijų, kurios dažnai kyla dėl darbdavio nenoro, priimant svarbius sprendimus, konsultuotis su darbuotojais. Kvalifikuoti, turintys atitinkamą išsilavinimą mūsų organizacijų delegatai galėtų sėkmingai dalyvauti valstybės ir savivaldybių įmonių veiklos strategijų kūrime bei įgyvendinime. Užtikrintume, kad įmonių vadovai siektų visų  pusių interesų balanso“, – pasiūlymo privalumus vardijo K. Juknis.

Profesinės sąjungos pirmininko nuomonei iš esmės pritarė ir Saulius Skvernelis, pastebėjęs, kad dabartinė tvarka išties turi tam tikrų trūkumų.

Atsižvelgdama į tai, LPS „Sandrauga“ išsiuntė LR Vyriausybei oficialų pasiūlymą parengti naujos redakcijos Nutarimą, kuriame būtų įtvirtinta nuostata, įpareigojanti į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą skirti Lietuvos Respublikos trišalei tarybai priklausančių nacionalinių profesinių sąjungų deleguotus atstovus.

Susitikimo dalyviai nutarė, kad norint sėkmingai įveikti sunkumus, būtina geranoriškai bendradarbiauti, remti visus pamatuotus ir racionalius Vyriausybės sprendimus, teikti vertingas pastabas bei pasiūlymus.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.